Monet žinynas

Monet žinynas

Paslaugų Pirkimo sąskaitų suvedimas

Skaitymo laikas, apytiksliai: 4 minutės 224 peržiūros (-ų)

Paslaugų Pirkimo sąskaitų suvedimas PVM mokėtojams

Kai perkama paslauga: Pirkimai –> Įrašų vedimas –> Įvesti paslaugų pirkimą:

Pagrindinėje informacijoje užpildyti sąskaitos duomenis.

Tiekėjo trumpinys – pasirenkame tiekėją;
Valiuta – užsienio valiuta pasirenkama tuomet, jeigu paslauga buvo pirkta kita valiuta;
SF data – nurodome sąskaitos faktūros datą, kuri yra nurodyta sąskaitoje;
SF numeris – nurodome sąskaitos seriją ir numerį;
Kainos su PVM – nebūtina, bet galima uždėti varnelę, jeigu paslaugos buvo pirktos su PVM.

Finansinės informacijos pildymas:

Mokėjimo būdas – jeigu sąskaita buvo apmokėta grynaisiais pinigais, tuomet pasirenkame mokėjimo būdą Grynais; taip pat jeigu sąskaitą apmokėjo atskaitingas asmuo iš asmeninių lėšų (pvz. savo asmenine banko kortele), taip pat renkamės mokėjimo būdą Grynais. Kiekvienam atskaitingam asmeniui galima sukurti atskirą mokėjimo būdą.
Mokėjimo sąlygos – nurodyti apmokėjimo terminą (pvz. apmokėti po 5d.). Šis laukelis naudojamas tada, kai yra aktualūs mokėjimo terminai. Kitu atveju palikti tuščią;
Sumokėti iki – nurodyti konkrečią apmokėjimo datą. Analogiškas mokėjimo sąlygoms;
Dokumento data – nurodyti sąskaitos faktūros datą. Šis laukelis naudojamas tik tada, kai skiriasi pačios sąskaitos data ir jos registravimo apskaitoje data (pvz.: sąskaitos data 2022-07-15, o apskaitoje registruojame 2022-11-01);
PVM grupė – pildyti nereikia;
PVM kodas – pildyti nereikia.

Paslaugos pirkimas (pildome prekės eilutę):

Prekės aprašymas – pasirinkti paslaugą iš sąrašo, pvz. Administracinės sąnaudos ir t.t.;
Suma – įvesti sumą be PVM. Arba galima įvesti sumą su PVM, bet reikia pažymėti varnelę ant Kaina su PVM (žr. aukščiau).
Prekės PVM grupė – pasirinkti PVM tarifą; DĖMESIO: BŪTINA nurodyti eilutės PVM grupę (įprastai tai PVM_21 atitinkantis 21% pridėtinės vertės mokesčio tarifą)
Pridėti eilutę – naudojamas tada, jeigu reikia pridėti papildomas paslaugas.

Pirkimo sąskaitos tikrinimas

Peržiūrėti sumas – patikrinti, ar suma sutampa su sąskaitoje faktūroje nurodyta suma;
Koreguoti PVM sumas – naudojamas tada, kai PVM suma nesutampa su sąskaitojefaktūroje nurodyta PVM suma;
Registruoti sąskaitą – kai viskas yra įvesta ir nėra klaidų – spaudžiame Registruoti

Paslaugų Pirkimo sąskaitų suvedimas NE PVM mokėtojams

Kai perkama paslauga: Pirkimai –> Įrašų vedimas –> Įvesti paslaugų pirkimą:

Pagrindinėje informacijoje užpildome sąskaitos duomenis

Tiekėjo trumpinys – pasirenkame tiekėją;
Valiuta – užsienio valiuta pasirenkama tuomet, jeigu paslauga buvo pirkta kita valiuta;
SF data – nurodome sąskaitos faktūros datą, kuri yra nurodyta sąskaitoje;
SF numeris – nurodome sąskaitos seriją ir numerį;

Finansinės informacijos pildymas:

This image has an empty alt attribute; its file name is image-73.png

Mokėjimo būdas – jeigu sąskaita buvo apmokėta grynaisiais pinigais, tuomet pasirenkame mokėjimo būdą Grynais; taip pat jeigu sąskaitą apmokėjo atskaitingas asmuo iš asmeninių lėšų (pvz. savo asmenine banko kortele), taip pat renkamės mokėjimo būdą Grynais. Kiekvienam atskaitingam asmeniui galima sukurti atskirą mokėjimo būdą.
Mokėjimo sąlygos – nurodyti apmokėjimo terminą (pvz. apmokėti po 5d.). Šis laukelis naudojamas tada, kai yra aktualūs mokėjimo terminai. Kitu atveju palikti tuščią;
Sumokėti iki – nurodyti konkrečią apmokėjimo datą. Analogiškas Mokėjimo sąlygoms;
Dokumento data – nurodyti kitą datą, negu sąskaitos faktūros data. Šis laukelis naudojamas tik tada, kai skiriasi pačios sąskaitos data ir jos registravimo apskaitoje data (pvz.: sąskaitos data 2022-07-15, o apskaitoje registruojame 2022-11-01);
PVM grupė – palikti neužpildytą.

Paslaugos pirkimas (pildome prekės eilutę):

Prekės aprašymas – pasirinkti paslaugą iš sąrašo, pvz. Administracinės sąnaudos;
Suma – įvesti bendrą sumą (su PVM);
Pridėti eilutę – naudojamas, jei reikia pridėti papildomas paslaugas.

Pirkimo sąskaitos tikrinimas

Išsaugoti – suvedus visus duomenis spausti Išsaugoti;
Peržiūrėti sumas – patikrinti ar suma sutampa su sąskaitoje-faktūroje nurodyta suma;
Registruoti sąskaitą – kai viskas yra įvesta ir nėra klaidų, galima užregistruoti sąskaitą.