Monet žinynas

Monet žinynas

Kuro kvito įvedimas

Skaitymo laikas, apytiksliai: 1minutė 217 peržiūros (-ų)

Pirktas kuras visuomet yra vedamas per prekes: Pirkimai –> Įrašų vedimas –> Įvesti prekių pirkimą

  1. Atsidaro Įvesti prekių pirkimą forma
  2. Pildome pagrindinę informaciją: tiekėją, datą ir kvito numerį. Jei mokėta buvo grynais pinigais ar atskaitingas
    asmuo mokėjo asmenine kortele, finansinėje informacijoje nurodome mokėjimo būdą Grynais.
  3. prekių sąrašo pasirenkame atitinkamą kurą, pavyzdyje pirktas dyzelinis kuras.
  4. Iš kuro kvito įvedamas perkamas kuro kiekis.
  5. Įvedama suma be PVM, skiltyje Prekės PVM grupė reikėtų rinktis PVM_21.
  6. Spaudžiame pliuso ženklą.
  7. Spaudžiame Išsaugoti.
  8. Patikriname sumas ir jeigu galutinė suma sutampa su kvite nurodyta suma, tuomet spaudžiame Registruoti.