Monet žinynas

Monet žinynas

Paslaugų Pardavimo sąskaitų vedimas

Skaitymo laikas, apytiksliai: 3 minutės 2202 peržiūros (-ų)

Paslaugos Pardavimo sąskaitos vedimas PVM mokėtojams

Einame : Pardavimai –> Įrašų vedimas –> Įvesti paslaugų pardavimą:

Pagrindinėje informacijoje užpildome sąskaitos duomenis:

Kliento trumpinys – pasirinkti klientą;
SF Data – nurodyti datą;
SF Nr. – įvesti sąskaitos seriją ir numerį. Pildyti nebūtina, jeigu yra nustatyta automatinė numeracija.

Toliau pildome Finansinė informacija :

Mokėjimo būdas – pasirinkti kokiu būdu klientas apmokėjo už paslaugą (grynais per kasos aparatą /kortele). Jei bus apmokėta pavedimu – palikti tuščią laukelį.
Mokėjimo sąlygos – nurodyti per kokį laikotarpį klientas turi apmokėti sąskaitą. Jei neaktualu – pildyti nereikia.
Sumokėti iki – nurodyti iki kada turi apmokėti sąskaitą. Pildyti nebūtina, jei tokios informacijos nereikia.

Paslaugos pardavimas (pildome prekės eilutę) :

Prekės aprašymas – pasirinkti paslaugą iš sąrašo. Pasirinkus paslaugą, tekstą galima keisti;
Suma – įvesti sumą be PVM. Galima įvesti ir su PVM, tačiau pagrindinės informacijos skiltyje, būtina uždėti varnelę Kainos su PVM.
Prekės PVM grupė – pasirinkti PVM tarifą.
Pridėti eilutę – naudojamas tada, jeigu reikia pridėti kitą paslaugą.

Įvestos sąskaitos tikrinimas:

Peržiūrėti sumas – prieš registruojant sąskaitą reikia patikrinti sumas;
Koreguoti PVM sumas (aktualu PVM mokėtojams) – jei reikia, koreguoti PVM sumą;
Registruoti – jeigu klaidų nėra, galima užregistruoti sąskaitą;
PDF dokumentas – sąskaitą galima ištraukti PDF formatu;
Suformuoti Word failą – sąskaitą galima ištraukti docx formatu.
DĖMESIO: jei reikalinga išankstinė sąskaita, tuomet reikėtų sąskaitą tik Išsaugoti ir neregistruojant suformuoti PDF arba Word dokumentą.

Paslaugos Pardavimo sąskaitos vedimas NE PVM mokėtojams

Einame : Pardavimai –> Įrašų vedimas –> Įvesti paslaugų pardavimą:

Pagrindinėje informacijoje užpildome sąskaitos duomenis:

Kliento trumpinys – pasirinkti klientą;
SF Data – nurodyti datą;
SF Nr. – įvesti sąskaitos seriją ir numerį. Pildyti nebūtina, jeigu yra nustatyta automatinė numeracija.

Toliau pildome Finansinė informacija :

Mokėjimo būdas – pasirinkti kokiu būdu klientas apmokėjo už paslaugą (grynais per kasos aparatą /kortele). Jei bus apmokėta pavedimu – palikti tuščią laukelį.
Mokėjimo sąlygos – nurodyti per kokį laikotarpį klientas turi apmokėti sąskaitą. Jei neaktualu – pildyti nereikia.
Sumokėti iki – nurodyti iki kada turi apmokėti sąskaitą. Pildyti nebūtina, jei tokios informacijos nereikia.

Paslaugos pardavimas (pildome prekės eilutę) :

Prekės aprašymas – pasirinkti paslaugą iš sąrašo. Pasirinkus paslaugą, tekstą galima keisti;
Suma – įvesti sumą .
Pridėti eilutę – naudojamas tada, jeigu reikia pridėti kitą paslaugą.

Įvestos sąskaitos tikrinimas:

Peržiūrėti sumas – prieš registruojant sąskaitą reikia patikrinti sumas;
Registruoti – jeigu klaidų nėra, galima užregistruoti sąskaitą;
PDF dokumentas – sąskaitą galima ištraukti PDF formatu;
Suformuoti Word failą – sąskaitą galima ištraukti docx formatu.
DĖMESIO: jei reikalinga išankstinė sąskaita, tuomet reikėtų sąskaitą tik Išsaugoti ir neregistruojant suformuoti PDF arba Word dokumentą.