Monet žinynas

Monet žinynas

PVM tarifų taikymas

Skaitymo laikas, apytiksliai: 3 minutės 224 peržiūros (-ų)

Vedant pirkimo ir pardavimo sąskaitas reikia teisingai nurodyti pridėtinės vertės tarifo tipą iškrentančiame sąraše:

Koks ir kada PVM tarifas yra taikomas:

PVM tarifas 0% – dažniausiai taikomas transporto paslaugoms.
PVM tarifas 21% – standartinis PVM tarifas.
PVM tarifas 5% – taikomas vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms, neįgaliųjų techninės pagalbos priemonėms ir jų remontui.
PVM tarifas 9% – taikomas knygoms, periodiniams ir neperiodiniams leidiniams, šilumos energijai, keleivių ir keleivių bagažo vežimo paslaugoms nustatytais reguliaraus susisiekimo maršrutais.
PVM marža 0 – apmokestinama marža 0proc.
PVM marža 21 – apmokestinama marža 21 proc. PVM mokėtojams, kurių veikla yra naudotų prekių (išskaitant automobilių), meno kūrinių, kolekcinių ir (arba) antikvarinių daiktų tiekimas.
PVM maržos savikaina – jei žinoma, kad pardavimams bus naudojama maržos schema, pirkimo sąskaitoje dedame PVM maržos savikaina.
Menamas PVM – pasirenkame tuomet, jeigu prievolė apskaičiuoti ir sumokėti PVM turi pirkėjas (PVMĮ 96str.)
PVM už LT ribų (ne objektas LT) – Kitų ES valstybių neapmokestinamiesiems asmenis teikiamos elektroninės paslaugos – PVM objektas toje ES valstybėje, kur įsikūręs pirkėjas (ne PVM objektas Lietuvoje).
PVM neapmokestinama – naudojame tada, kai paslauga yra ne PVM objektas, pvz. draudimo, finansinės, švietimo, pašto paslaugos ir pan.
OSS pardavimai – OSS sistema, leidžia pardavėjams, parduodantiems tam tikras prekes ar paslaugas, už kurias PVM turėtų būti sumokėtas kitoje valstybėje narėje PVM mokėjimo prievoles įvykdyti paprasčiau per įsikūrimo valstybės narės mokesčių administratorių, nesiregistruojant PVM mokėtoju kitose valstybėse narėse.
Paslaugų imp. eksp. Europos sąjunga – naudojame tada, kai įsigyjamos (parduodamos) paslaugos iš (į) ES PVM mokėtojų (-ams).
Paslaugų imp. eksp. užsienis – naudojame tada, kai įsigyjamos (parduodamos) paslaugos iš(į) užsienio (-į) (ne ES).
Prekių imp. eksp. Europos sąjunga – naudojame tada, kai įsigyjamos (parduodamos) prekės iš (į) ES PVM mokėtojų (-ams).
Prekių imp. eksp. užsienis – naudojame tada, kai įsigyjamos (parduodamos) prekės iš(į) užsienio (-į) (ne ES).

Neatskaitomo PVM sąnaudos nemažinančios apmokestinamojo pelno – naudojame tada, kai yra įsigyjamos prekės
reprezentacijai, t.y. 50 proc. leidžiami atskaitymai (likę 50 proc. neleidžiami atskaitymai).
Neatskaitomo PVM 9% sąnaudos nemažinančios apmokestinamojo pelno – naudojame tada, kai yra maitinimo paslaugos
reprezentacijai, t.y.50 proc. leidžiami atskaitymai (likę 50 proc. neleidžiami atskaitymai).
Neatskaitomo PVM sąnaudos mažinančios apmokestinamąjį pelną – naudojame tada, kai yra įsigyjamos prekės
reprezentacijai, t.y. 50 proc. neleidžiami atskaitymai.
Neatskaitomo PVM 9% sąnaudos mažinančios apmokestinamąjį pelną – naudojame tada, kai yra maitinimo paslaugos
reprezentacijai, t.y. 50 proc. neleidžiami atskaitymai.

DĖMESIO: Neapskaitomo prekių PVM grupės dažniausiai naudojamos reprezentacinių prekių ir paslaigų pirkimo sąskaitoms registruoti. Kaip teisingai įvesti reprezetacinių išlaidų sąskaitas klauskite savo buhalterio.

Trikampė prekyba – prekių tiekimo sandoriai, kuriuose dalyvauja trijų Europos Sąjungos (toliau – ES) valstybių narių PVM
mokėtojai (pardavėjas, tarpininkas, galutinis pirkėjas), ir vienos ES valstybės narės PVM mokėtojo (tarpininko) įsigyjamos prekės iš kitos ES valstybės narės PVM mokėtojo (pardavėjo) iš karto (pardavėjo, tarpininko ar vieno iš jų užsakymu) išgabenamos į trečiąją ES valstybę narę, kur jos iš karto patiekiamos trečiosios ES valstybės narės PVM mokėtojui (galutiniam pirkėjui).