Monet žinynas

Monet žinynas

Bendra informacija apie buhalterinę apskaitą

Skaitymo laikas, apytiksliai: 5 minutės 234 peržiūros (-ų)

Svarbiausi kas mėnesį laukiantys įvykiai Jūsų apskaitoje

Darbuotojai ir darbo užmokestis (Iki 1-osios dienos)
Jūsų asmeninė buhalterė greitai nusiųs nuorodą į darbo užmokesčio ir laiko žiniaraščius. Jame bus paskaičiuoti darbuotojų atlyginimai ir mokesčiai už praėjusį mėnesį. Nedelskite informuoti buhalterį apie bet kokią darbuotojų informacijos korekciją, tokią kaip naujų darbuotojų priėmimas, atleidimas, atostogos, priedai, komandiruotės arba apie darbuotojus, kurie pradėjo mokėti papildomus pensijos indėlius Sodrai. Nepamirškite, kad kai kuriuos pasikeitimus galite pranešti ne vėliau kaip iki 10-osios mėnesio, nes kitaip gali tekti koreguoti deklaracijas.

Dokumentų pateikimas (Iki 10-osios dienos)
Norėdami užtikrinti sklandų dokumentų srautą, negaiškite pateikti reikalingus dokumentus buhalterei . Būtina, kad visi reikalingi dokumentai būtų gauti ne vėliau kaip iki 10-osios mėnesio, įskaitant:

 • Pirkimų sąskaitas ar jų fotokopijas. Jeigu turite pavėluotų tiekėjų sąskaitų, jas galima atsiųsti šiek tiek vėliau.
 • Pardavimo sąskaitas ar jų nuotraukas, jei jos nebuvo išrašytos per MONET sistemą, nes šios automatiškai įtraukiamos į apskaitą.
 • Banko išrašus, jei automatinis duomenų perdavimas iš banko neįjungtas. Prisijunkite prie el. bankininkystės sistemos ir išsaugokite įmonės sąskaitų išrašus už praėjusį mėnesį .acc ar .xml formatu.
 • Jei naudojate paprastą kasos aparatą, pateikite praėjusio mėnesio kasos knygos puslapio nuotrauką.
 • Visas sutartis, kurias sudarote su tiekėjais, tokias kaip paskolos, nuoma, lizingas ir pan.

Darbo užmokesčio mokesčių mokėjimas (Iki 15-osios dienos)
Iki 15-osios dienos sumokėkite praėjusio mėnesio darbo užmokesčio mokesčius VMI ir SODRAI. Tai svarbus terminas, kurį reikia laikytis.

PVM mokėjimas (24-osios iki 25-osios dienos)
Iki 24-ios dienos buhalterė jums atsiųs mokėtiną PVM sumą už praėjusį mėnesį. Būtina ją sumokėti ne vėliau kaip iki 25-osios dienos. Atkreipkite dėmesį, kad PVM mokesčio mokėjimo poreikis gali atsirasti net ir tada, kai Jūsų įmonė nėra PVM mokėtojas, pavyzdžiui, perkant paslaugas iš užsienio, pvz., iš Facebook ar Google.

Įmonės dokumentų valdymas
Svarbu efektyviai tvarkyti įmonės dokumentus. Rekomenduojama turėti 4-6 segtuvus ar virtualius aplankus šiose sritse:

 • Pirkimai ir Pardavimai: Svarbu saugoti pirkimų ir pardavimų sąskaitas elektroniniu formatu, kurios taip pat bus saugomos debesyje ir apskaitos sistemoje.
 • Personalas: Visus personalo dokumentus galima saugoti tiek popieriniu, tiek elektroniniu formatu. Tai gali apimti darbo sutartis, prašymus dėl atostogų, atleidimų, pensijos kaupimo, priedų, komandiruočių ir pan. Jums kas mėnesį bus siunčiami darbo užmokesčio žiniaraštis ir darbo laiko žiniaraštis, kuriuos reikės pasirašyti ir saugoti.
 • Darbų sauga: Jei turite darbuotojų, būtina užtikrinti darbų saugą. Tai gali reikšti gauti darbų saugos pažymėjimą, vedant darbų saugos dokumentus, ir kitas susijusias procedūras. Svarbu turėti visus šiuos dokumentus tinkamoje tvarkoje.
 • Kasa: Jei priimate grynaisiais pinigais, būtina tvarkyti kasos dokumentus. Tai apima kasos pajamų ir išlaidų orderius, kasos žurnalą, ir kitus susijusius dokumentus.
 • Kiti dokumentai: Visi kiti dokumentai, (pavyzdžiui ilgalaikio turto) įvedimo aktai ir kitos vidinės įmonės dokumentacijos, turėtų būti tvarkomi ir saugomi atskirai.
 • Sutartys: Sudarytos sutartys su tiekėjais ir klientais turi būti tinkamai saugomos ir lengvai pasiekiamos, atsižvelgiant į galimus teisinius reikalavimus.

Pakuočių apskaita GPAIS
Jei jūsų veikla susijusi su gamyba, prekių importu ar atliekų tvarkymu, gali prireikti vesti pakuočių apskaitą (GPAIS). Tai yra atskira sritis, kuriai taip pat reikalingi reikalingi duomenys, kuriuos galima gauti iš apskaitos sistemos arba specializuotų GPAIS įmonių.

Kuro nurašymas
Kuro nurašymo aktai turėtų būti užpildyti ir saugomi tik tuo atveju, jei degalai buvo naudojami darbo laiko žiniarašte nurodytu metu. Tai gali apimti ir kelionės lapus. Šie dokumentai padeda pagrįsti degalų naudojimą įmonės veikloje, ypač kai kyla ginčai.

Antspaudas
Nuo 2013 metų įmonės gali pasirinkti naudoti antspaudą arba ne. Jei naudojate antspaudą, būtina užtikrinti, kad jis būtų dedamas visuose reikiamuose dokumentuose šalia direktoriaus parašo.

Veiklos leidimai ir reikalavimai
Atsižvelgiant į jūsų veiklos sritį, galite prireikti įvairių leidimų ir laikytis specifinių reikalavimų. Rekomenduojama visada žinoti, kokie leidimai ir reikalavimai taikomi jūsų veiklai.

Registracija PVM mokėtoju
Jei jūsų įmonė tampa PVM mokėtoja, svarbu žinoti, kada privalote užsiregistruoti. Tai gali priklausyti nuo jūsų veiklos masto ir kitų faktorių.

Mokesčių sąskaitos ir įmokų kodai
Jei turite mokesčių sąskaitas ir įmokas, turėtumėte žinoti jų numerius ir kodus, kad galėtumėte tinkamai sumokėti reikalingus mokesčius.

Sąskaitos ir įmokų kodai – VMI

Įmokų kodai | www.sodra.lt

Nepamirškite nuolat bendrauti su savo buhaltere ir laikytis nustatytų terminų, kad jūsų įmonės apskaita būtų tvarkoma sklandžiai ir teisingai. Tai padės išvengti galimų problemų ir sankcijų ateityje.