Monet žinynas

Monet žinynas

Prekių sąrašas

Skaitymo laikas, apytiksliai: 7 minutės 78 peržiūros (-ų)

Prekės gali būti šių tipų:

  •   paslaugos,
  •   materialios prekės,
  •   gaminiai.

Pirmąsias dar galima suskaidyti į paslaugas, kurias teikiame ir paslaugas (sąnaudas), kurias perkame.

Paspaudus ant prekės kodo, atsidaro prekės kortelė. Ją sudaro šios laukų grupės.

Pagrindinė informacija

Prekės Nr. – prekės kodas arba ID, kuris identifikuoja prekę, yra unikalus ir kurio po sukūrimo keisti negalima.
Prekės pavadinimas – tekstas, nusakantis prekę. Šis tekstas dažnai atvaizduojamas formose greta prekės numerio.
Prekių grupė – nurodo, kaip prekės operacijos bus registruojamos į DK. Daugiau informacijos čia.
Prekės tipas – šis laukas nurodo kaip bus registruojama į DK. Ar pirkimai kaupiami, ar iškart nurašomi. Prekės tipai gali būti trys: Prekės, Gaminiai ir Paslaugos. Pirmi du naudojami normalioms prekėms, kurios pajamuojamos dažniausiai į 2 klasę, o savikaina nurašoma į 6 klasę pardavimo metu. Trečias tipas – Paslaugos – naudojamas tada, kai perkama į sąnaudas ar parduodama be savikainos.
Dimensijų grupė – nustato kaip ir kokias prekės dimensijas (sandėlį, paketą (galiojimą) ir serijos numerį) galima valdyti.
Pastaba – didelis tekstas, naudojamas prekei apibūdinti, dažniausiai vidinėje įmonės aplinkoje.
Ataskaitos tekstas – su preke susijęs tekstas, skirtas naudoti įvairiose ataskaitose.

Požymiai

Padalinys – prekės operacijai pasiūlomas padalinio požymis.
Projektas – prekės operacijai pasiūlomas projekto požymis.
Produktas – prekės operacijai pasiūlomas produkto požymis.

Pirkimų nustatymas

Kaina – nurodoma kaina, kurią pasiūlo sistema įvedant pirkimo užsakymą. Patogu naudoti, kontroliuojant ar tiekėjas nepakėlė kainų.
Kainos vienetas – nurodo už kiek vienetų nurodyta kaina. Pvz.: jei nenurodyta (0) arba nurodyta 1, tai reiškia, kad kaina už vieną vienetą. Jei pavyzdžiui nurodyta 10, o lauke Kaina nurodyta 0,03, tada vieneto kaina bus 0,003. Šis laukas naudingas tada, kai norime įvesti kaina didesniu nei centas tikslumu.
Vienetas – nurodomas pirkimo mato vienetas. Pvz.: gali būti perkama kilogramais, o parduodama gramais.
Sandėlis – nurodomas pasiūlomasis sandėlis pirkime.
Prekių PVM grupė – nurodomas pasiūlomoji PVM prekės grupė pirkime.
Sustabdyta – uždėjus varnelę, blokuojamas pirkimo įvedimas.
Bendra nuolaida – nurodoma, ar prekei taikyti bendros nuolaidos funkcionalumą.

Prekių nustatymai

Kaina – neaktyvus.
Kainos vienetas – neaktyvus.
Vienetas – nurodomas apskaitos mato vienetas.
Sandėlis – nurodomas pasiūlomasis sandėlis prekių žurnalo operacijose.
Prekių PVM grupė – neaktyvus.
Sustabdyta – blokuojamos prekės operacijos žurnaluose.

Pardavimų nustatymas

Kaina – nurodoma pagrindinė kaina, kurią pasiūlo sistema įvedant pardavimo užsakymą.
Kainos vienetas – nurodo už kiek vienetų nurodyta kaina. Pvz.: jei nenurodyta (0) arba nurodyta 1, tai reiškia, kad kaina už vieną vienetą. Jei pavyzdžiui nurodyta 10, o lauke Kaina nurodyta 0,03, tada vieneto kaina bus 0,003. Šis laukas naudingas tada, kai norime įvesti kaina didesniu nei centas tikslumu.
Vienetas – nurodomas pardavimo mato vienetas. Pvz.: gali būti perkama kilogramais, o parduodama gramais.
Sandėlis – nurodomas pasiūlomasis sandėlis pardavime.
Prekių PVM grupė – nurodomas pasiūlomoji PVM prekės grupė pardavime.
Sustabdyta – uždėjus varnelę, blokuojamas pardavimo įvedimas.
Bendra nuolaida – nurodoma, ar prekei taikyti bendros nuolaidos funkcionalumą.
Min. kaina – nurodoma kainą, žemiau kurios sistema neleis užregistruoti pardavimo. 0 reiškia, kad minimali kaina netaikoma.

Prekės duomenys

Tiekėjas – nurodomas pagrindinis prekės tiekėjas.
Brūkšninis kodas – prekės brūkšninis kodas.
Tūris – prekės tūris.
Svoris neto – prekės grynasis svoris.
Taros svoris – prekės pakuotės svoris.
Kiekis padėkle – nurodomas prekės kiekis padėkle.

GPAIS

Tipas – pasirenkamas GPAIS tipas, kuri gali būti: prekinis vienetas, transportas, elektroninė įranga, baterija, alyvos gaminys, apmokestinamas gaminys.
Klasifikacija – nurodoma GPAIS klasifikacija (nebūtina).
Registracijos ID – nurodoma GPAIS registracija, jei ji skiriasi nuo nurodytos bendrai prie įmonės duomenų.
Pradėta tiekti nuo – nuo kada pradėta tiekti.
Baterijos rūšis – pasirenkama baterijos rūšis. Galimos šios reikšmės: baterija, akumuliatorius.
Cheminė sudėtis – pasirenkama GPAIS cheminė sudėtis.
Įmontuota – pažymima ar įmontuota.
Buitinė įranga – pažymima ar buitinė technika.

Kainos atnaujinimas

Paskutinė pirkimo kaina – jei pažymėta, kaina pirkimo kaina prekės kortelėje atnaujinama pagal paskutiniame pirkime nurodytą kainą.
Pardavimo kaina gali būti atnaujinama dviem būdais. Tai nustatoma lauke Pard. kainos modelis. Pirmu būdu, pagal Kontribucijos maržą pardavimo kaina bus lygi:
Pardavimo kaina = pirkimo kaina * 100/ (100 – proc), kur proc – reikšmė iš lauko Kontribucijos marža.
Antru būdu, pagal Pap. išl. procentą pardavimo kaina bus lygi:
Pardavimo kaina = pirkimo kaina + (pirkimo kaina * proc/100), kur proc – reikšmė iš lauko Pap. išl. procentas.

Kita

Siųsti – pažymima ar norime, kad prekės informacija būtų siunčiama į el. parduotuvę.
Sena kaina – nurodoma sena kaina. Laukas gali būti naudojamas POS kasos aparatuose atvaizduojant nuolaidą arba spausdinant prekių etiketas.
Rūšis/Gamyklinis nr. – galima įvesti prekės gamyklinį numerį.
Stiprumas – nurodomas prekės stiprumas.
Markė – gali būti naudojamas grupuoti prekės pagal automobilių markes.
Modelis – gali būti naudojamas grupuoti prekės pagal automobilių modelius.
Lygai leidžia turėti prekių medį (1 lygis, 2 lygis, 3 lygis, 4 lygis), pvz.:

Intrastat

Čia nurodoma su Intrastato ataskaita susijusi informacija.
Neįtraukti – pažymėjus, prekės netrauks į Intrastat ataskaitą.
Prekė – iš sąrašo pasirenkamas Intrastat muitinės kodas, pvz.: 39171010.
Papildomi vienetai –  nurodomas konvertavimo koeficientas, pvz.: jei prekė parduodama vienetais, kurį sudaro 7ml skysčio, o Intrastat reikalauja, kad papildomas mato vienetas būtų LTR (litrai), tai šiame lauke reikia įvesti koeficientą 0,007. Pardavus/nupirkus 1000 prekių vienetų, į Intrastat registrą persikels 7 LTR.
Pap. išl. procentas – nurodomas papildomas išlaidų procentas.
Šalis – prekės kilmės šalis.

Failas

Taip pat galima prikabinti bet kokio tipo failą (pvz. paveikslėlį) prie konkrečios prekės. Paveikslėlio dydis negali būti didesnis nei 29 kB.

Apatinę dalį sudaro šie mygtukai:

Kur:

Peržiūrėti operacijas – parodomos tos prekės operacijos.
Turimos atsargos – atvaizduojamos tos prekės likutis pagal sandėlius.
Pardavimo kainos ir nuolaidos
– atsidaro forma, kur galima įvesti prekės kainas ir nuolaidas pagal klientus, jų grupes, parduodamą kiekį ar galiojimo datą.
Prekės vienetų konvertavimas
– įvedamas konvertavimas iš vieno mato vieneto į kitą tai prekei. Pvz.: iš kilogramų į gramus ar iš rulonų į metrus.
Pakuotės
– įvedamos prekės GPAIS pakuotės.
Kalba – Prekės aprašymas
– nurodoma prekės apibūdinimas kitomis kalbomis.
Pirkti
– iškviečiamas langas kur galima įvedus kelis parametrus sukurti pirkimą.
Parduoti
– iškviečiamas langas kur galima įvedus kelis parametrus sukurti pardavimą.
Perkelti iš vieno sandėlio į kitą
– iškviečiamas langas kur galima įvedus kelis parametrus sukurti perkėlimą iš vieno sandėlio (ir/ar paketo, serijos numerio) į kitą.
Užpajamuoti
– iškviečiamas langas kur galima įvedus kelis parametrus sukurti prekės pajamavimą.
Nurašyti
– iškviečiamas langas kur galima įvedus kelis parametrus sukurti prekės nurašymą.
Formuoti operacijų išrašą
– suformuoja prekės operacijų ataskaitą.
Formuoti turimų prekių ataskaitą –
suformuoja prekės likučių ataskaitą.