Monet žinynas

Monet žinynas

Nurašyti (užpajamuoti) prekes

Skaitymo laikas, apytiksliai: 2 minutės 37 peržiūros (-ų)

Šis žurnalo tipas skirtas prekių inventorizacijos rezultatų suvedimui. Viršutinę dalį sudaro:

kur

Pagrindinė informacija

Žurnalo numeris – sistemos priskiriamas unikalus žurnalo numeris.
Komentaras
– žurnalo apibūdinimas ar pastaba.
Operacijų data
– operacijos registravimo data.

Požymiai

Padalinys – pasiūlomas padalinys kuriant naujas eilutes.
Projektas – pasiūlomas projektas kuriant naujas eilutes.
Produktas – pasiūlomas produktas kuriant naujas eilutes.

Žurnalo eilučių dalį sudaro šie laukai:

Kur sandėlio, serijos ir paketo rodymas priklauso nuo prekių dimensijų nustatymo. Laukų apibūdinimai yra šie:

Prekė – pasirenkamas prekės kodas.
Prekės pavadinimas – perkeliamas prekės pavadinimas iš prekės kortelės.
Sandėlis – nurodomas sandėlis, kuriame nurašoma prekė.
Serijos nr. – nurodoma serija, kuria nurašoma prekė.
Paketo nr. – nurodomas paketas, kuriame nurašoma prekė.
Kiekis – nurodomas nurašomas (< 0) ar pajamuojamas (> 0) kiekis.
Pajamavimo suma – nurodoma bendra eilutės prekių piniginė suma (atitinkamai be PVM), už visą pajamuojamą eilutės kiekį. Kai nurašoma sumos nurodyti nereikia, ją išskaičiuos pagal bendrą tvarką (vidutinę savikainą, o po perskaičiavimo pagal FiFo ir dimensijų nustatymus)
DK sąskaita – nurodoma DK sąskaita, į kurią nurašomas arba iš kurios pajamuojamas kiekis.

Mygtukai:

Kur pirmi trys tipiniai:

Pridėti eilutę – sukuriama nauja tuščia žurnalo eilutė.
Išsaugoti – išsaugojami žurnalo duomenys serveryje
Registruoti – registruojamas žurnalas, kuris perkėlimo atveju DK operacijų negeneruoja niekada.

Taip pat yra papildomi:

Importuoti failą – galimybė importuoti duomenis iš tekstinio failo.
Nurodyti sumą – sistema pasiūlo prekių pajamavimo sumas pagal istorinius duomenis.
DK operacijos – po registravimo parodos sugeneruotos DK operacijos, susijusios su šiuo žurnalu. Kol žurnalas neregistruotas, nuoroda neaktyvi.
Spausdinti žurnalą – atspausdina nurašymo/pajamavimo aktą.