Monet žinynas

Monet žinynas

Inventorizuoti prekes

Skaitymo laikas, apytiksliai: 2 minutės 56 peržiūros (-ų)

Šis žurnalo tipas skirtas prekių inventorizacijos rezultatų suvedimui. Viršutinę dalį sudaro:

kur

Pagrindinė informacija

Žurnalo numeris – sistemos priskiriamas unikalus žurnalo numeris.
Komentaras
– žurnalo apibūdinimas ar pastaba.
Operacijų data
– operacijos registravimo data.

Požymiai

Padalinys – pasiūlomas padalinys kuriant naujas eilutes.
Projektas – pasiūlomas projektas kuriant naujas eilutes.
Produktas – pasiūlomas produktas kuriant naujas eilutes.

Žurnalo eilučių dalį sudaro šie laukai:

Kur sandėlio, serijos ir paketo rodymas priklauso nuo prekių dimensijų nustatymo. Laukų apibūdinimai yra šie:

Prekė – pasirenkamas prekės kodas.
Prekės pavadinimas – perkeliamas prekės pavadinimas iš prekės kortelės.
Sandėlis – nurodomas sandėlis, kuriame inventorizuojama prekė.
Serijos nr. – nurodoma serija, kuria inventorizuojama prekė.
Paketo nr. – nurodomas paketas, kuriame inventorizuojama prekė.
Turimas kiekis pagal apskaitą – rodomas turimas „buhalterinis” kiekis.
Fiziškai rasta – įvedamas inventorizacijos metu surastas kiekis.
Rezultatas – sistema suskaičiuoja skirtumą tarp turimo ir rasto kiekio.
Pajamavimo suma – nurodoma suma, kuria pajamuojamas rastas kiekis.

Mygtukai:

Kur pirmi trys tipiniai:

Pridėti eilutę – sukuriama nauja tuščia žurnalo eilutė.
Išsaugoti – išsaugojami žurnalo duomenys serveryje
Registruoti – registruojamas žurnalas, kuris perkėlimo atveju DK operacijų negeneruoja niekada.

Taip pat yra papildomi:

Importuoti failą – galimybė importuoti duomenis iš tekstinio failo.
Užpildyti eilutes – sistema pasiūlo inventorizacijos eilutes.
Nurodyti sumą – sistema pasiūlo prekių pajamavimo sumas pagal istorinius duomenis.
DK operacijos – po registravimo parodos sugeneruotos DK operacijos, susijusios su šiuo žurnalu. Kol žurnalas neregistruotas, nuoroda neaktyvi.
Spausdinti žurnalą – atspausdina inventorizacijos aprašą.