Monet žinynas

Monet žinynas

Gaminti (komplektuoti) prekes

Skaitymo laikas, apytiksliai: 1minutė 34 peržiūros (-ų)

Pradžioje suskiriama prekė, kurios tipas GAM:

Sukūrus prekę, apsirašoma gaminio specifikacijas (iš kokių prekių ji susideda). Tai daroma prekės kortelėje paspaudus nuorodą Gamino specifikacija, kur atsidaro tokia forma:

Joje nurodomos gaminį sudarančios prekės, kurios nusirašys atitinkamais kiekiais.

Tai atlikus jau galima registruoti gamybos (komplektavimo) procedūrą. Ji iškviečiama toje pat komplektacijos formoje arba prekės (gaminio) kortelėje paspaudus nuorodą Pagaminti:

Kur nurodoma komplektavimo data, gaminio kiekis ir sandėlis. Paspaudus Kurti, sukuriamas gamybos žurnalas:

Šį žurnalą užregistravus, nusirašys atitinkami kiekiai prekių (žaliavų) ir užsipajamuos nurodytas kiekis gaminių.