Monet žinynas

Monet žinynas

GPAIS

Skaitymo laikas, apytiksliai: 2 minutės 115 peržiūros (-ų)

GPAIS ir Monet sąsaja

Prisijungus prie GPAIS (Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinė sistema) sistemos ir pasirinkus „VVS sąsaja“  ties vardu pavarde (dešinėje viršuje) patenkama į pagrindinį sąsajos meniu:  

Pradžioje reikia susipažinti su  pagalbos skyriuje esančiu dokumentu „VVS vartotojo vadovas“ ir atlikti nustatymus. Viską atlikus įrašyti IP adresą 185.193.25.35 (IP adresas reikalingas tik GPAIS testinėje aplinkoje): 

Sugeneruotą raktą iš failo „id_rsa“ atsidarius su teksto redaktoriumi, pvz. Notepade, įrašyti į Monet įmonės nustatymų langą lauke „Raktas“. Ten pat faile „username“ su teksto redaktoriumi galima surasti vartotojo vardą. Abu šiuos duomenis reikia įrašyti čia: 

„Registracijos Nr.“ (arba Registracijos ID) nėra būtinas, tačiau jei įmonei priskirtas tik vienas registracijos numeris, tai jį galima nurodyti čia, prie nustatymų. Registracijos numerius galima rasti čia (GPAIS sistema): 

Monet GPAIS nustatymai

Monet sistemoje pačias pakuotes galima nurodyti čia: 

Paspaudus ant atitinkamos pakuotės kodo, patenkama į pakuotės kortelę:

Nustačius visas pakuotes, kitas žingsnis prie prekės kortelės nurodyti GPAIS informaciją bei pakuotes priskirti prie prekių spaudžiant Pakuotės nuorodą: 

Atsidariusioje formoje priskiriame pakuotes ir jų svorius tonomis (jei skiriasi nuo toje pakuotėje nurodyto): 

Yra galimybė visą šią informaciją importuoti. Tokiu atveju reikia paruošti tokį Excel ar kitos skaičiuoklės failą:

Duomenų perdavimas iš Monet į GPAIS

Visa tai apsirašius iš Monet į GPAIS sistemą galima perduoti „Gaminių/prekinių vienetų sąrašų duomenis“ bei „Gaminių apskaitos žurnalo įrašus“. Šios funkcijos pasiekiamos iš čia: 

1 – šiame žingsnyje galima perduoti „Gaminių/prekinių vienetų sąrašų duomenis“. Pasirinkus varnelę „Testuoti“, perdavimas vyks testavimo aplinkoje. Apie ją galima sužinoti adresu https://tst.gpais.eu/  

2 –  kol kas nenaudotinas. 

3 –  šiame žingsnyje perduodami „Gaminių apskaitos žurnalo įrašai“. Varnelė testuoti perduoda duomenis į testavimo aplinką (apie ją https://tst.gpais.eu/). Varnelė „Pirkimus“ įtraukia visų prekių prikimus, o varnelė „Prekių žurnalus“ prideda pasigamintas prekes. Taip pat būtina nurodyti „Veiklos būdą“, pasirenkant iš sąrašo. 

Rezultatus ir importo eigą galima matyti VVS „Importo rezultatai“ puslapyje GPAIS sistemoje: