Monet žinynas

Monet žinynas

Klientų sutartys ir SF masinis generavimas

Skaitymo laikas, apytiksliai: 4 minutės 247 peržiūros (-ų)

Kliento sutarčių submodulį patogu naudoti tada, kai įmonė turi periodiškai išrašomų sąskaitų. Tokiu atveju galima apsirašyti sutarties sąlygas ir Monet padės sugeneruoti sąskaitas masiniu būdu. Sutarties patogiausiai pasiekiama per kliento kortelės apačioje esančią nuorodą Sutartys su klientu:

Paspaudus gausite sutarčių su šiuo klientu sąrašą.

Pasirinkus kliento sutartį iš sąrašo, galima redaguoti sutarties parametrus. Pagal sutarties parametrus, SF pagal sutartis siuntimas(toliau FPS) formoje bus kuriama klientui sąskaita. Sąskaita formuojama iš paslaugos arba prekių žurnalo priklausomai nuo suvestų duomenų, todėl reikia užpildyti būtinus laukus analogiškus formoms Įvesti prekių pardavimą (prekę) arba Įvesti paslaugų pardavimą (DK sąskaitą) reikia aprašyti nurodant galiojimo nuo iki datą, sumą, DK sąskaitą arba prekę (sistema atitinkamai generuos paslaugų žurnalą arba prekių pardavimo žurnalą):

Pagrindinė informacija

Kliento trumpinys – pasirenkamas kliento kodas (ID), kuriam ketinama parduoti. * būtinai užpildomas parametras
Sutarties data – patogi dokumento paieškai.
Sustabdyta – nebus registruojama naujos SF pagal šią sutartį.
Talpinti vienoje SF – apjungiamos pagal apskaitos/žurnalų tipą į vieną sąskaitą kelios prekinės arba paslaugų sutartys.
Paskutinį kartą paleista – tai data, kai paskutinį kartą suformuota klientui SF pagal šią sutartį. Kitą kartą leis formuoti SF FPS formoje, FPS nurodytas laikotarpis (Laikotarpis nuo .. iki) pateks į mėnesio Periodą, išskaičiuojamą nurodytą stulpelyje Finansinė informacija > Periodiškumas (įrašyta skaičiaus vertė skaičiuojama mėnesiais). PVZ Periodiškumas – 1, vadinasi kitą mėnesį vėl leis išrašyti sąskaitą pagal sutartį.
Atsakingas darbuotojas – patogu pasižymėti Darbuotojo Id.

Finansinė informacija

Kiekis – paslaugų arba prekių kiekis pardavimo užsakymo eilutėje.
Nuolaida % – paslaugos arba prekės eilutės procentinė nuolaida.
Kaina – paslaugos arba prekės eilutės kaina su arba be PVM priklausomai nuo to kaip yra nustatyta Kliento kortelėje Mokėjimai stulpelyje (Kainos su PVM – pažymėta reiškia kainos reikšmę sudaro pardavimo kaina įskaitant PVM) .
Suma – Kiekis * Nuolaida % * Kaina.
Valiuta – sąskaitos valiuta.
Nuo – sutarties galiojimo pradžia.
Iki – gali būti tuščias – tada laikoma, kad galioja neribotai; data – nustato iki kada bus išrašoma sąskaitos mėnesiais imtinai. Periodiškumas – kas kelintą mėnesį išrašoma klientui nauja SF (1 – vadinasi kitą mėnesį ).
Prekė/paslauga – suminei/paslaugų žurnalo tipui palikti tuščią; prekinio tipo apskaitai/žurnalui prekės eilutės Prekės nr. galioja visiems Prekės tipams (Galimi šie: PREK, PASL, GAM).
Tekstas – paslaugos arba prekės eilutės tekstas, jei prekiniam tipui nenurodote bus įrašyta iš Prekės lentelės.
DK sąskaita – paslaugos eilutės DK sąskaita.
Prekės PVM grupė – paslaugos arba prekės eilutės PVM kodas; nenurodžius – prekės tipui bus imama iš prekės lentelės.

Kita informacija

Pastabos – pastaba į sąskaitą.
Perkelti į užsakymą – rodyti Pastabos tekstą formuojamame užsakyme ir sąskaitoje.
Padalinys – paslaugos arba prekės eilutės Padalinys .
Projektas – paslaugos arba prekės eilutės Projektas .
Produktas – paslaugos arba prekės eilutės Produktas .

Sąskaitų siuntimas iš SF pagal sutartis siuntimas

Norint siųsti sąskaitas iš Monet tiesiai klientui el. paštu, reikia nurodyti pašto serverį, vartotoją ir jo slaptažodį per kurį siųsite sąskaitas įmonės nustatymo formoje: :

Po šių veiksmų, galima kas mėnesį sugeneruoti iškart visas to mėnesio sąskaitas ir jas išsiųsti vienu paspaudimu. Tas daroma šioje formoje SF pagal sutartis siuntimas:

Procesas susideda iš trijų žingsnių.

  • Generuojamos sąskaitos. Pasirankamas datos intervalas (mėnuo) ir jei reikia įrašoma pastaba. Spaudžiama Pildyti registravimui sąrašą. Sistema surinks sutarčių informaciją ir sugeneruos tam tikrą numerį. Pačias sąskaitas, prieš pereinant į kitą žingsnį galima pasižiūrėti ir pakoreguoti, jei reikia, čia:
  • Iš sąrašo pasirenkam numerį ir nurodome SF datą. Paspaudus Registruoti, sistema užregistruos visas sugeneruotas sąskaitas. Vėl bus sugeneruotas numeris.
  • Pasirinkus pastarąjį numerį, šiame žingsnyje galima visiems išsiųsti sąskaitas. Laukas “Nuo“ yra nebūtinas, jei prie įmonės duomenų yra nurodytas pašto adresas (to vartotojo, kurio vardu siunčiami laiškai).