Monet žinynas

Monet žinynas

Išrašytos SF skaidymas

Skaitymo laikas, apytiksliai: 1minutė 204 peržiūros (-ų)

Užregistravus kliento operaciją, ją galima suskaidyti į kelias dalis, nurodant skirtingas sumokėti iki datas ir sumas.  

Ši operacija pasiekiama per atvirų operacijų sudengimą

Spausti raudonai pažymėta vietą: 

Atsidaro operacijos skaidymo forma. Skaidymą galima dalyti procentiškai arba absoliučiomis sumomis (1): 

Nurodytame pavyzdyje operacija išskaidoma į dvi dalis 70% ir 30%. Jei reikia galima išskaidyti į daugiau dalių spaudžiant ikoną (2). Viską atlikus, spaudžiame Paskirstyti (3). Atvirų operacijų sąrašas atrodys taip: