Monet žinynas

Monet žinynas

Įvesti prekių pardavimą

Skaitymo laikas, apytiksliai: 6 minutės 64 peržiūros (-ų)

Viršutinę pardavimo užsakymo laukų dalį sudaro:

Pagrindinė informacija

Kliento trumpinys – pasirenkamas kliento kodas (ID), kuriam ketinama parduoti.
SF Data – nurodoma operacijos finansinė data. Ji taps ir sąskaitos faktūros data.
SF nr., jei rankinis – nurodomas sąskaitos numeris, jei nenorima, kad numerį pati sistema sugeneruotų ir priskirtų.
Pavadinimas – parodomas kliento pavadinimas.
Valiuta – operacijos valiutos kodas.
Kainos su PVM – pažymima varnelė, jei norime, kad įvedama kaina ir sumos būtų interpretuojamos su įskaičiuotu PVM. Tokiu atveju (pažymėjus varnelę) PVM skaičiuos atvirkštiniu būdu. Pvz.: jei nurodyta pardavimo suma 100eur ir varnelė Kainos su PVM nepažymėta, tai taikant 21% tarifą, iš viso su PVM bus 121eur. Jei varnelė Kainos su PVM pažymėta, tai taikant 21% tarifą, iš viso su PVM ir bus tas 100eur, o suma be PVM bus skaičiuojama 82,65eur bei PVM mokestis bus 17,35eur.
Pardavimo nr. – sistemos sugeneruojamas pardavimo užsakymo numeris.
PVM mokėtojo kodas – parodomas kliento PVM mokėtojo kodas. Jei kliento kortelėje nenurodytas PVM mokėtojo kodas, o šioje formoje vartotojas įveda, tai jis automatiškai įrašomas ir kliento kortelėje.
Netraukti į iSAF – pažymima varnelė, jei nenorime, kad užregistruotą sąskaitą trauktų į iSAF registrą.
Pastaba – komentaras apie pardavimą.

Finansinė informacija

Mokėtojas – nurodomas klientas (gali skirtis nuo lauko Kliento trumpinys), kuriam finansiškai registruojama sąskaita. Pvz.: pristatoma vienam klientui, o apmoka kitas.
DK sąsaja – kliento dalies registravimas į didžiosios knygos sąskaitą.
Mokėjimo būdas – nurodo kokiu būdu klientas atsiskaito.
Mokėjimo sąlygos – nurodo kaip skaičiuojamas sumokėti iki terminas.
Sumokėti iki – rankiniu būdu nurodytas sumokėti iki terminas.
PVM grupė – PVM tipas/rinkinys/grupė (įprastai PVM arba IMP(atvirkštinis)) kodas taikomas kuriant užsakymo eilutes. Jeigu eilutėje nurodytas PVM tarifas, jis yra iš PVM grupės. Galima numatytąją įsirašyti Nustatymai > Įmonės duomenys (monet.lt) (skiltis įmonės duomenys > PVM grupė).
Užsakymo tipas – nustato koks tai užsakymas. Galimi šie: Pasiūlymas, Pardavimo užsakymas, Gražinta prekė. Pasirinkus pirmąjį tipą, prekė nėra rezervuojama. Antras tipas – standartinis. O jei norime įvesti prekės gražinimą, pasirenkame trečiąjį.
SF tipas – nurodomas tipas, kuris perduodamas į iSAF registrą.
Bendra nuolaida – nuolaidos kodas, kuris gali būti taikomas visam užsakymui.
Bendra nuolaida % – nulaidos procentas visam užsakymui.
Sandėlis – pasiūlomas sandėlis kuriant užsakymo eilutes.
Prekės PVM grupė – pasiūlomas prekės PVM kodas kuriant užsakymo eilutes.

Mygtukas Atnaujinti eilutes – paspaudus, sistema atnaujins visoms eilutėms aukščiau nurodytą Sandėlį, PVM grupę ir Prekės PVM grupę.

Požymiai

Padalinys – kliento daliai priskiriamas padalinio požymis.
Projektas – kliento daliai priskiriamas projekto požymis.
Produktas – kliento daliai priskiriamas produkto požymis.

Jei SF eilutei nenurodytas atitinkamas požymis, jis persikopijuoja iš čia.

Adresas

Gatvė – pasirenkama arba įvedama pristatymo gatvė.
Miestas – pasirenkamas arba įvedamas pristatymo miestas.
Valstybė – pasirenkama arba įvedama pristatymo valstybės.
Pašto kodas – pasirenkamas arba įvedamas pristatymo pašto kodas.
Pristatymo sąlygos – pasirenkamos pristatymo sąlygos. Šis laukas aktualus formuojant Intrastat ataskaitas.
Kontakto ID – nurodomas kliento kontaktinis asmuo.

Mygtukas Pakeisti adresą – leidžia pasirinkti alternatyvų kliento adresą. Alternatyvius kliento adresus galima nurodyti kliento kortelėje.

Intrastat

Operacijos kodas – pasirenkamas Intrastat operacijos kodas, pvz.: 21 – prekių gražinimas.
Transportas – pasirenkamas Intrastat transporto kodas, pvz.: 3 – kelių transportas.
Uostas – pasirenkamas Intrastat uosto kodas.
Statistikos procedūra – pasirenkamas Intrastat procedūra.

Dėmesio: prieš įvedant pardavimo eilutę, turi būti sukurta prekės kortelė.

Pardavimo užsakymo eilutes sudaro šie laukai:

kur:

Prekė – pasirenkamas prekės kodas, kurią norime parduoti.
Pavadinimas – pasirenkamas arba nurodomas prekės pavadinimas.
Vnt. – pasirenkamas parduodamos prekės mato vienetas, pvz.: kg.
Kiekis – nurodomas prekės kiekis.
Kaina – nurodoma prekės kaina.
Nuolaidos % – nurodomas nuolaidos procentas.
Suma – įvedama arba suskaičiuojama suma.
Grąžinimo savikaina – suma, kuria gražinama prekė į sandėlį. Laukas rodomas tik tada, jei pasirinktas Užsakymo tipas Grąžinta prekė.
Sandėlis – pasirenkamas sandėlis, iš kurio bus nurašyta prekė.
Serijos numeris – įvedamas arba pasirenkamas serijos numeris.
Paketas – įvedamas arba pasirenkamas paketo (galiojimo iki datos) numeris.
Dėmesio: laukai Sandėlis, Serijos numeris ir Paketas gali nesimatyti. Rodymas ir veikimas priklauso nuo nustatymų.

Prekės PVM grupė – pasirenkama prekės PVM kodas.

Dėmesio: įvedus kiekį ir kainą, suma suskaičiuojama automatiškai. Galima daryti ir atvirkščiai, įvesti kiekį ir sumą, tada kaina suskaičiuojama. Kaina gali būti nesuskaičiuota, jei gaunasi „negražus” skaičius, pvz.: įvedus kiekį 3, o sumą 2, kainos laukas liks tuščias.

Ikonos:

– iškviečiamas eilutės redagavimo režimas.
– ištrinama eilutė.
– iškviečiamas eilutės požymių nurodymo langas.
– pakeičiamas eilučių išdėstymo eiliškumas, kuris išlieka atspausdinus sąskaitą faktūrą.
– pridedama nauja užsakymo eilutė.


Dėmesio: jei daug eilučių, galima pasinaudoti rikiavimo galimybe. Tam reikia paspausti ant lauko pavadinimo, pvz.: Kiekis. Tik šis rikiavimas veikia peržiūros režime, į sąskaitos faktūros spausdinį nepersiduoda.

Apatinę dalį sudaro šie mygtukai:

kur pirmi du tipiniai:

Išsaugoti – išsaugojami užsakymo duomenys serveryje.
Registruoti – registruojamas užsakymas finansiškai (fiksuojama didžiojoje knygoje ir susijusiose moduliuose) bei sukuriama sąskaita faktūra (SF).

Kiti mygtukai:

Importuoti failą – galima iš tekstinio failo importuoti eilutes. Faile turi būti tokie stulpeliai: prekės kodas, pavadinimas, kiekis, suma, sandėlis. Importo formoje galima pasirinkti, kad sistema radusi naują prekę, sukurtų prekės kortelę.
Kasos pajamų orderis – sukuriamas kliento mokėjimo žurnalas, kuriame fiksuojamas pinigų gavimas iš kliento. Kasa pasirenkama iš įmonės nustatymo formos lauko Pagrindinė kasa.
Koreguoti PVM sumas – galima pakoreguoti sistemos suskaičiuotą PVM sumą. Atsidariusi forma vaizduoja PVM kodų skaičiavimą pagal eilutes:

kur lauke Dabartinė PVM suma nurodoma šiuo metu taikomas PVM, o lauke Pakoreguota PVM suma galima nurodyti naują sumą, kurią pritaikys paspaudus Išsaugoti. Suklydus ar norint panaikinti PVM koregavimą, galima paspausti mygtuką Atstatyti.
i.VAZ – perduodama informaciją į Valstybinė mokesčių inspekcijos i.VAS sistemą.
Siųsti el. laišką – iškviečiamas dialogo langas, kur galima išsiųsti sąskaitą klientui el. paštu.
Peržiūrėti sumas – parodo įvairias viso užsakymo sumas, tokias kaip: Savikaina, Suma, PVM, Nuolaidos, Pelno procentas ir Galutinė suma.
PDF dokumentas – atsisiunčiama SF pdf formatu.
Suformuoti Word failą – atsisiunčiama SF docx formatu.
Spausdinti važtaraštį – suformuojamas važtaraščio spausdinys.
DK operacijos – po registravimo parodos sugeneruotos DK operacijos, susijusios su šiuo užsakymu. Kol užsakymas neregistruotas, nuoroda neaktyvi.
Savikainos ir pardavimo kainos – patikrinamos užsakymo eilutės ir parodoma ar nebandoma parduoti žemiau prekės savikainos arba parduodamas kiekis viršija turimą kiekį sandėlyje.

Dėmesio: Įvestą, bet dar neregistruotą prekių pardavimą galima susirasti ir peržiūrėti: Meniu/Pardavimai/Peržiūra/Prekių pardavimo žurnalai.