Monet žinynas

Monet žinynas

Įvesti paslaugų pardavimą

Skaitymo laikas, apytiksliai: 4 minutės 55 peržiūros (-ų)

Ši forma naudojama tada, kai nereikia naudoti prekių (nors prekės gali būti ir paslaugų tipo). Čia greitesnis ir paprastesnis informacijos suvedimas, tačiau nėra tam tikro funkcionalumo (pavyzdžiui prekės kainos, nuolaidos valymo, Intrastat, GPAIS ir pan.). Pajamų DK sąskaita nurodoma tiesiogiai (ne per prekės nustatymus).

Viršutinę paslaugų pardavimo užsakymo laukų dalį sudaro:

Pagrindinė informacija

Kliento trumpinys – pasirenkamas kliento kodas (ID), kuriam ketinama parduoti.
SF Data – nurodoma operacijos finansinė data. Ji taps ir sąskaitos faktūros data.
SF nr., jei rankinis – nurodomas sąskaitos numeris, jei nenorima, kad numerį pati sistema sugeneruotų ir priskirtų.
Pavadinimas – parodomas kliento pavadinimas.
Valiuta – operacijos valiutos kodas.
Kainos su PVM – pažymima varnelė, jei norime, kad įvedama suma būtų interpretuojamos su įskaičiuotu PVM. Tokiu atveju (pažymėjus varnelę) PVM skaičiuos atvirkštiniu būdu. Pvz.: jei nurodyta pardavimo suma 100eur ir varnelė Kainos su PVM nepažymėta, tai taikant 21% tarifą, iš viso su PVM bus 121eur. Jei varnelė Kainos su PVM pažymėta, tai taikant 21% tarifą, iš viso su PVM ir bus tas 100eur, o suma be PVM bus skaičiuojama 82,65eur bei PVM mokestis bus 17,35eur.
Žurnalo numeris – sistemos sugeneruojamas pardavimo užsakymo numeris.
PVM mokėtojo kodas – parodomas kliento PVM mokėtojo kodas. Jei kliento kortelėje nenurodytas PVM mokėtojo kodas, o šioje formoje vartotojas įveda, tai jis automatiškai įrašomas ir kliento kortelėje.
Netraukti į iSAF – pažymima varnelė, jei nenorime, kad užregistruotą sąskaitą trauktų į iSAF registrą.
Pastaba – komentaras apie pardavimą.

Finansinė informacija

DK sąsaja – kliento dalies registravimas į didžiosios knygos sąskaitą.
Mokėjimo būdas – nurodo kokiu būdu klientas atsiskaito.
Mokėjimo sąlygos – nurodo kaip skaičiuojamas sumokėti iki terminas.
Sumokėti iki – rankiniu būdu nurodytas sumokėti iki terminas.
PVM grupė – PVM tipas/rinkinys/grupė (įprastai PVM arba IMP(atvirkštinis)) kodas taikomas kuriant užsakymo eilutes. Jeigu eilutėje nurodytas PVM tarifas, jis yra iš PVM grupės. Galima numatytąją įsirašyti Nustatymai > Įmonės duomenys (monet.lt) (skiltis įmonės duomenys > PVM grupė)
SF tipas – nurodomas tipas, kuris perduodamas į iSAF registrą.

Požymiai

Padalinys – kliento daliai priskiriamas padalinio požymis.
Projektas – kliento daliai priskiriamas projekto požymis.
Produktas – kliento daliai priskiriamas produkto požymis.

Jei SF eilutei nenurodytas atitinkamas požymis, jis persikopijuoja iš čia.

Adresas

Gatvė – pasirenkama arba įvedama pristatymo gatvė.
Miestas – pasirenkamas arba įvedamas pristatymo miestas.
Valstybė – pasirenkama arba įvedama pristatymo valstybės.
Pašto kodas – pasirenkamas arba įvedamas pristatymo pašto kodas.

Paslaugų užsakymo eilutes sudaro šie laukai:

kur:

Prekės aprašymas – apibūdinama pardavimo eilutė, dažniausiai nurodomas paslaugos aprašymas. Galima pasirinkti iš paslaugų sąrašo, tada užsipildys atitinkami laukai (aprašymas, korespondencija, PVM, suma, požymiai) iš paslaugos kortelės.
Kiekis – nurodomas kiekis.
Suma – įvedama arba suskaičiuojama suma.
Korespondencija – nurodoma DK sąskaita, dažniausiai tai pajamų sąskaitą, pvz.: 5001 (suteiktų paslaugų pajamos).
Prekės PVM grupė – pasirenkama prekės PVM kodas.

Ikonos:

– ištrinama eilutė.
– iškviečiamas eilutės požymių nurodymo langas.

Apatinę dalį sudaro šie mygtukai:

kur pirmi trys tipiniai:

Pridėti eilutę – pridedama nauja užsakymo eilutė.
Išsaugoti – išsaugojami užsakymo duomenys serveryje.
Registruoti – registruojamas užsakymas finansiškai (fiksuojama didžiojoje knygoje ir susijusiose moduliuose) bei sukuriama sąskaita faktūra (SF).

Kiti mygtukai:

Siųsti el. laišką – iškviečiamas dialogo langas, kur galima išsiųsti sąskaitą klientui el. paštu.
Koreguoti PVM sumas – galima pakoreguoti sistemos suskaičiuotą PVM sumą.
Kasos pajamų orderis – sukuriamas kliento mokėjimo žurnalas, kuriame fiksuojamas pinigų gavimas iš kliento. Kasa pasirenkama iš įmonės nustatymo formos lauko Pagrindinė kasa.
Peržiūrėti sumas – parodo įvairias viso užsakymo sumas, tokias kaip: Suma, PVM ir Galutinė suma.
PDF dokumentas – atsisiunčiama SF pdf formatu.
Suformuoti Word failą – atsisiunčiama SF docx formatu.
DK operacijos – po registravimo parodos sugeneruotos DK operacijos, susijusios su šiuo užsakymu. Kol užsakymas neregistruotas, nuoroda neaktyvi.