Monet žinynas

Monet žinynas

Grąžinimas su savikaina

Skaitymo laikas, apytiksliai: 1minutė 209 peržiūros (-ų)

Jei reikia įvesti pardavimo grąžinimą bei nurodyti gražinimo savikainą, tai tą galima padaryti dviem būdais:

Pirmuoju būdu, savikaina nurodama paties vartotojo. Kuriant pardavimo užsakymą, reikia nurodyti pardavimo tipą:  

Tada išsaugojus užsakymą, eilutėse atsiras naujas stulpelis – Grąžinimo savikaina

Antruoju būdu, savikainą parenka pati sistema. Gražinimas kuriamas einant į sąskaitų sąrašą, susirandama norima sąskaita, paspaudus ant jos numerio patenkama į sąskaitos kortelę (eilutes), ten spaudžiame Sukurti grąžinimą:

Sistema sukurs pardavimo gražinimą pagal pasirinktą sąskaitą.

Dėmesio: gražinimo kopijavimą galima atlikti tik vieną kartą. Kartojant sistema antrą kart daryti to jau nebeleis. Tokiu atveju gražinimą reiktų atlikti aukščiau aprašytu pirmuoju būdu.