Monet žinynas

Monet žinynas

Sąskaitų pagal sutartis kūrimas ir siuntimas

Skaitymo laikas, apytiksliai: 1minutė 33 peržiūros (-ų)

Norint siųsti sąskaitas iš Monet tiesiai klientui el. paštu, reikia nurodyti pašto serverį, vartotoją ir jo slaptažodį per kurį siųsite sąskaitas įmonės nustatymo formoje: :

Po šių veiksmų, galima kas mėnesį sugeneruoti iškart visas to mėnesio sąskaitas ir jas išsiųsti vienu paspaudimu. Tas daroma šioje formoje SF pagal sutartis siuntimas:

Procesas susideda iš trijų žingsnių.

  • Generuojamos sąskaitos. Pasirankamas datos intervalas (mėnuo) ir jei reikia įrašoma pastaba. Spaudžiama Pildyti registravimui sąrašą. Sistema surinks sutarčių informaciją ir sugeneruos tam tikrą numerį. Pačias sąskaitas, prieš pereinant į kitą žingsnį galima pasižiūrėti ir pakoreguoti, jei reikia, čia:
  • Iš sąrašo pasirenkam numerį ir nurodome SF datą. Paspaudus Registruoti, sistema užregistruos visas sugeneruotas sąskaitas. Vėl bus sugeneruotas numeris.
  • Pasirinkus pastarąjį numerį, šiame žingsnyje galima visiems išsiųsti sąskaitas. Laukas “Nuo“ yra nebūtinas, jei prie įmonės duomenų yra nurodytas pašto adresas (to vartotojo, kurio vardu siunčiami laiškai).