Monet žinynas

Monet žinynas

Klientų automatinis sudengimas

Skaitymo laikas, apytiksliai: 3 minutės 45 peržiūros (-ų)

Sudengimas

Kartais prireikia sudengti daug operacijų vienu metu. Tokiu atveju naudinga automatizuoto dengimo funkcija. Ją galima rasti meniu: Pardavimai/Funkcijos/Sudengti

Karėje dalyje esantys pasirinkimo laukai:

Tik vienam klientui – nurodoma ar norima sudengti visus klientus ar tik kažkurį vieną.
Nuo ir Iki – pasirenkama sąskaitų ir mokėjimų laiko intervalas. Jei nenurodoma niekas, į datą neatsižvelgiama.
DK sąsaja – filtruojamos ir sudengiamos pasirinktos DK sąsajos operacijos.
Valiuta – filtruojamos ir sudengiamos pasirinktos valiutos operacijos.

Datos principas esant valiutos kursų skirtumui – nurodoma kokia data registruoti, jei atsiranda valiutos įtakos pasikeitimo operacija. Mokėjimo data reiškia, kad bus priskirta valiutos operacijai data, kuria užregistruotas dengiamas mokėjimas. Dienos data reiškia, kad bus priskirta valiutos operacijai data, kuria užregistruota sąskaita faktūra. Pasirinkta data reiškia, kad bus priskirta valiutos operacijai data, kuri pasirinkta žemiau lauke Parinkta data.

Turi sutapti DK sąsaja – sudengiamos tik tos operacijos, kurių sutampa DK sąsajos.

Dešinėje dalyje esantys pasirinkimo laukai:

  • Pilnas SF numeris mokėjime – griežčiausia sąlyga sudengiant sąskaitas su mokėjimais. Šiuo atveju turi būti ir serija ir numeris mokėjimo tekste. Pvz.: „mokėjimas pagal sf WRR-0000023”.
  • Tik skaitinis SF, ne trumpesnis nei 5 skaitmenys Praleisti nulį – žiūrima tik  sąskaitos numerio skaitinė vertė mokėjimo tekste su skaitmenų apribojimu. Pvz. jei skaitmenys 5: „mokėjimas pagal sf 00023”. Varnelė Praleisti nulį iš SF numerio priekio pašalina nulius. Pvz.: numerį SF-0000012314 interpretuoja kaip 12314.
  • Lygios sumos (SF numeris nesvarbu) – sudengiama tik tuo atveju, jei sutampa sąskaitos ir mokėjimo sumos.
  • Visas – sudengiamos visos sąskaitos su mokėjimais FIFO metodu.
  • Dokumento numeris (> 0) – sudengiama operacija, kurios suma didesnė už nulį ir laukas Dokumento numeris turi atitikmenį operacijos, kurioje suma mažesnė už nulį, lauke Tekstas. Čia >0 reiškia SF, nes SF suma paprastai teigiama, taigi dengiama SF dokumento numeris su mokėjimo tekstu.
  • Dokumento numeris (< 0) – sudengiama operacija, kurios suma mažesnė už nulį ir laukas Dokumento numeris turi atitikmenį operacijos, kurioje suma didesnė už nulį, lauke Tekstas. Čia <0 reiškia mokėjimą, nes mokėjimo suma paprastai neigiama, taigi dengiamas mokėjimo dokumento numeris su SF tekstu.
  • Kreditines su SF – dengiamos kreditinės sąskaitos su atitinkamu numeriu paprasta SF. Pvz.: SF-000012 su kreditine SF-000012S.
  • SF su mokėjimais – dengiama paprasta SF su mokėjimu, kuriame testas yra panašus į SF (sąlyga mokėjimo tekstas = %SF numeris%).
  • Mokėjimo tekstas (skaitinė dalis, ilgesnė nei 4 skaitmenys) su SF tekstu – dengiamas mokėjimo tekstas (tik skaitmeninė dalis, pvz.: BOOK789798797WW -> 789798797) su SF tekstu.
  • Mokėjimo tekstas (visas) su SF tekstu – dengiamas mokėjimo tekstas (visa dalis – raidės ir skaičiai) su SF tekstu.

Paspaudus mygtuką Automatinis sudengimas pradedama vykdyti.

Mygtukas Ištrinti visus sudengimus – ištrina (skiriasi nuo atidengimo) visus pasirinkto kliento atidengimus.

Dėmesio: pasirinkus trynimą, trynimas vykdomas visoms operacijoms, neatsižvelgiant į datos intervalą laukuose Nuo ir Iki.

Koregavimas

Kartais būna atvejų, kai visos kliento sumos sudengtos, o balansas nėra nulis. Tokiu atveju naujos operacijos įvedimas nieko neišsprendžia, nes nėra su kuo sudengti įvestos sumos. Šiai problemai spręsti sukurta nauja funkcija Kliento apvalinimo koregavimas: