Monet žinynas

Monet žinynas

Papildomos pirkimo išlaidos

Skaitymo laikas, apytiksliai: 2 minutės 257 peržiūros (-ų)

Kartais suvedant pirkimą, prekių savikaina norima padidinti kitomis išlaidomis, tokiomis kaip muitas, pristatymo kaštai ir pan. Papildomas išlaidas galima priskirti dviem būdais:

  • Pirkimo užsakyme.
  • Užregistruotoje sąskaitoje.

Papildomos išlaidos pirkimo užsakyme

Pirmu atveju kai suvedamas pirkimas, spaudžiama Papildomo išlaidos:

Atsidariusiame lange įvedama išlaidų suma:       

Jei išlaidos nurodytos toje pačioje sąskaitoje, tai renkamasi „TEN_PAT“, jei išlaidos susijusios su kita įmone, tai renkamasi  „KITOJ_SF“

Tada spaudžiama Išsaugoti ir pasirinkus paskirstymo eilutėms būdą, spaudžiama Paskirstyti eilutėms. Paskirstytas sumas prie atitinkamos eilutės galima peržiūrėti paspaudus papildomų išlaidų peržiūros ikoną:

Atsidarys toks langas:

Užregistravus pirkimą, papildomos išlaidos bus pridėtos prie prekių savikainos.

Papildomos išlaidos užregistruotoje sąskaitoje

Papildomas išlaidas galima priskirti ir užregistruotai sąskaitai. Tokiu atveju reikia susirasti sąskaitą: Meniu/Pirkimai/Peržiūra/Pirkimo sąskaitos

Atsidariusioje formoje spaudžiame ant sąskaitos numerio:

ir patenkame į SF kortelę:

Toliau spaudžiame nuorodą Papildomų išlaidų registravimas atsidariusiame lange skirstymas vykdomas tokiu pat principu, kaip pirmajame būde.

Dėmesio: paskirsčius išlaidas kitoje SF reikia nepamiršti uždaryti korespondentinę (dažniausiai už balansinę) sąskaitą, nes per ją pridedama savikaina.