Monet žinynas

Monet žinynas

Įvesti prekių pirkimą

Skaitymo laikas, apytiksliai: 6 minutės 58 peržiūros (-ų)

Viršutinę pirkimo užsakymo laukų dalį sudaro:

Pagrindinė informacija

Tiekėjo trumpinys – pasirenkamas tiekėjo kodas (ID), iš kurio ketinama pirkti.
SF Data – nurodoma operacijos finansinė data. Ji taps ir sąskaitos faktūros data.
SF numeris – nurodomas sąskaitos numeris.
Pavadinimas – parodomas tiekėjo pavadinimas
Valiuta – operacijos valiutos kodas.
Kainos su PVM – pažymima varnelė, jei norime, kad įvedama kaina ir sumos būtų interpretuojamos su įskaičiuotu PVM. Tokiu atveju (pažymėjus varnelę) PVM skaičiuos atvirkštiniu būdu. Pvz.: jei nurodyta pirkimo suma 100eur ir varnelė Kainos su PVM nepažymėta, tai taikant 21% tarifą, iš viso su PVM bus 121eur. Jei varnelė Kainos su PVM pažymėta, tai taikant 21% tarifą, iš viso su PVM ir bus tas 100eur, o suma be PVM bus skaičiuojama 82,65eur bei PVM mokestis bus 17,35eur.
Pirkimo nr. – sistemos sugeneruojamas pirkimo užsakymo numeris.
PVM mokėtojo kodas – parodomas tiekėjo PVM mokėtojo kodas. Jei tiekėjo kortelėje nenurodytas PVM mokėtojo kodas, o šioje formoje vartotojas įveda, tai jis automatiškai įrašomas ir tiekėjo kortelėje.
Netraukti į iSAF – pažymima varnelė, jei nenorime, kad užregistruotą sąskaitą trauktų į iSAF registrą.

Finansinė informacija

Mokėtojas – nurodomas tiekėjo (gali skirtis nuo lauko Tiekėjo trumpinys), kuriam finansiškai registruojama sąskaita. Pvz.: pristato vienas tiekėjas, o apmokama kitam.
DK sąsaja – tiekėjo dalies registravimas į didžiosios knygos sąskaitą.
Mokėjimo būdas – nurodo kokiu būdu atsiskaitoma su tiekėju.
Mokėjimo sąlygos – nurodo kaip skaičiuojamas sumokėti iki terminas.
Sumokėti iki – rankiniu būdu nurodytas sumokėti iki terminas.
PVM grupė – kliento/tiekėjo PVM kodas kuriant užsakymo eilutes.
SF tipas – nurodomas tipas, kuris perduodamas į iSAF registrą.
Bendra nuolaida % – nulaidos procentas visam užsakymui.
Sandėlis – pasiūlomas sandėlis kuriant užsakymo eilutes.
Prekės PVM grupė – pasiūlomas prekės PVM kodas kuriant užsakymo eilutes.

Mygtukas Atnaujinti eilutes – paspaudus, sistema atnaujins visoms eilutėms aukščiau nurodytą Sandėlį, PVM grupę ir Prekės PVM grupę.

Požymiai

Padalinys – tiekėjo daliai priskiriamas padalinio požymis.
Projektas – tiekėjo daliai priskiriamas projekto požymis.
Produktas – tiekėjo daliai priskiriamas produkto požymis.

Jei SF eilutei nenurodytas atitinkamas požymis, jis persikopijuoja iš čia.

Pristatymo adresas

Gatvė – pasirenkama arba įvedama pristatymo gatvė.
Miestas – pasirenkamas arba įvedamas pristatymo miestas.
Valstybė – pasirenkama arba įvedama pristatymo valstybės.
Pašto kodas – pasirenkamas arba įvedamas pristatymo pašto kodas.
Pristatymo sąlygos – pasirenkamos pristatymo sąlygos. Šis laukas aktualus formuojant Intrastat ataskaitas.

Intrastat

Operacijos kodas – pasirenkamas Intrastat operacijos kodas, pvz.: 21 – prekių gražinimas.
Transportas – pasirenkamas Intrastat transporto kodas, pvz.: 3 – kelių transportas.
Uostas – pasirenkamas Intrastat uosto kodas.
Statistikos procedūra – pasirenkamas Intrastat procedūra.

Dėmesio: prieš įvedant pirkimo eilutę, turi būti sukurta prekės kortelė.

Pirkimo užsakymo eilutes sudaro šie laukai:

kur:

Prekė – pasirenkamas prekės kodas, kurią norime nupirkti.
Pavadinimas – pasirenkamas arba nurodomas prekės pavadinimas.
Vnt. – pasirenkamas perkamos prekės mato vienetas, pvz.: kg.
Kiekis – nurodomas prekės kiekis.
Kaina – nurodoma prekės kaina.
Nuolaidos % – nurodomas nuolaidos procentas.
Suma – įvedama arba suskaičiuojama suma.
Sandėlis – pasirenkamas sandėlis, iš kurio bus nurašyta prekė.
Serijos numeris – įvedamas arba pasirenkamas serijos numeris.
Paketas – įvedamas arba pasirenkamas paketo (galiojimo iki datos) numeris.
Dėmesio: laukai Sandėlis, Serijos numeris ir Paketas gali nesimatyti. Rodymas ir veikimas priklauso nuo nustatymų.

Prekės PVM grupė – pasirenkama prekės PVM kodas.

Dėmesio: įvedus kiekį ir kainą, suma suskaičiuojama automatiškai. Galima daryti ir atvirkščiai, įvesti kiekį ir sumą, tada kaina suskaičiuojama. Kaina gali būti nesuskaičiuota, jei gaunasi „negražus” skaičius, pvz.: įvedus kiekį 3, o sumą 2, kainos laukas liks tuščias.

Ikonos:

– iškviečiamas eilutės redagavimo režimas.
– ištrinama eilutė.
– iškviečiamas eilutės požymių nurodymo langas.
– pakeičiamas eilučių išdėstymo eiliškumas, kuris išlieka atspausdinus sąskaitą faktūrą.
– iškviečiamas papildomų išlaidų užsakymo eilutėje redagavimo/peržiūros langas.
– pridedama nauja užsakymo eilutė.


Dėmesio: jei daug eilučių, galima pasinaudoti rikiavimo galimybe. Tam reikia paspausti ant lauko pavadinimo, pvz.: Kiekis. Tik šis rikiavimas veikia peržiūros režime, į sąskaitos faktūros spausdinį nepersiduoda.

Apatinę dalį sudaro šie mygtukai:

kur pirmi du tipiniai:

Išsaugoti – išsaugojami užsakymo duomenys serveryje.
Registruoti – registruojamas užsakymas finansiškai (fiksuojama didžiojoje knygoje ir susijusiose moduliuose) bei sukuriama sąskaita faktūra (SF).

Dėmesio: Atsidariusioje formoje (paspaudus Registruoti) galima nurodyti lauke Dokumento data datą, kuri yra dokumento, bet skiriasi nuo registruojamos datos. Tai naudinga pvz.: kai registruojama pamesta sąskaitą į laikotarpį, kuris jau uždarytas. Tokiu būdu sąskaitos duomenys bus korektiškai perduodami į iSAF registrą.

Kiti mygtukai:

Importuoti failą – galima iš tekstinio failo importuoti eilutes. Faile turi būti tokie stulpeliai: prekės kodas, pavadinimas, kiekis, suma, sandėlis:

Čia:
Sukurti naujas prekes – importo formoje galima pasirinkti, kad sistema radusi naują prekę, sukurtų prekės kortelę.
Grupė – sukuriamos naujos prekės kortelės prekės grupė.
Prekės tipas – sukuriamos naujos prekės kortelės prekės tipas.
Vienetas – sukuriamos naujos prekės kortelės prekės mato vienetas.
Failas su antrašte – pažymima, jei faile virš duomenų yra stulpelių pavadinimai. Tokiu atveju pirmą eilutė ignoruos importo metu.

Papildomos išlaidos – iškvietus šį langą, galima padidinti/sumažinti prekių savikainas suma iš tos pačios sąskaitos (pvz.: pristatymo mokestis ar bendra nuolaida) arba iš kitos (pvz.: muitas ar pristatymo išlaidos kitoje sąskaitoje). Daugiau apie papildomas išlaidas čia.
Koreguoti PVM sumas – galima pakoreguoti sistemos suskaičiuotą PVM sumą. Atsidariusi forma vaizduoja PVM kodų skaičiavimą pagal eilutes:

kur lauke Dabartinė PVM suma nurodoma šiuo metu taikomas PVM, o lauke Pakoreguota PVM suma galima nurodyti naują sumą, kurią pritaikys paspaudus Išsaugoti. Suklydus ar norint panaikinti PVM koregavimą, galima paspausti mygtuką Atstatyti. Rodyklėmis galima pakeisti, atitinkamai padidinti arba sumažinti, koreguojamą PVM vienu centu.

Peržiūrėti sumas – parodo įvairias viso užsakymo sumas, tokias kaip: Papildomos išlaidos, Papildomos išlaidos kitoje SF, Suma, PVM, Nuolaidos, Apvalinimas ir Galutinė suma.
DK operacijos – po registravimo parodos sugeneruotos DK operacijos, susijusios su šiuo užsakymu. Kol užsakymas neregistruotas, nuoroda neaktyvi.
Pirktų prekių pardavimo maržos – sugeneruojama ataskaita, kuri parodo kokia galima marža lyginant su pardavimo kaina, nurodyta prekės kortelėje.
Generuoti atskaitą – suformuoja lange sąskaitos faktūros spausdinį.
Sąskaitos failo įkėlimas – galima įkelti skenuotą sąskaitos vaizdo failą.

Dėmesio: Įvestą, bet dar neregistruotą prekių pirkimą galima susirasti ir peržiūrėti: Meniu/Pirkimai/Peržiūra/Prekių prikimo žurnalai.