Monet žinynas

Monet žinynas

Tiekėjų automatinis sudengimas

Skaitymo laikas, apytiksliai: 1minutė 25 peržiūros (-ų)

Sudengimas

Tiekėjų operacijų automatinį sudengimą galima rasti meniu: Pirkimai/Funkcijos/Sudengti

Klientų operacijų sudengimas analogiškas tiekėjams, todėl toliau kalbama tiekėju pavyzdžiu.

1 – parametru nurodoma ar norima sudengti visus tiekėjus ar tik kažkurį vieną.
2 – parametru pasirenkama sąskaitų ir mokėjimų laiko intervalas. Jei nenurodoma niekas, į datą neatsižvelgiama.
3 – sudengiamos tik tos operacijos, kurių sutampa DK sąsajos.

a – griežčiausia sąlyga sudengiant sąskaitas su mokėjimais. Šiuo atveju turi būti ir serija ir numeris mokėjimo tekste. Pvz.: „mokėjimas pagal sf WRR-0000023”.

b – žiūrima tik  sąskaitos numerio skaitinė vertė mokėjimo tekste su skaitmenų apribojimu. Pvz. jei skaitmenys 5: „mokėjimas pagal sf 00023”.

c – sudengiama tik tuo atveju, jei sutampa sąskaitos ir mokėjimo sumos.

d – sudengiamos visos sąskaitos su mokėjimais FIFO metodu.

Paspaudus mygtuką Automatinis sudengimas pradedama vykdyti.

Koregavimas

Kartais būna atvejų, kai visos tiekėjo sumos sudengtos, o balansas nėra nulis. Tokiu atveju naujos operacijos įvedimas nieko neišsprendžia, nes nėra su kuo sudengti įvestos sumos. Šiai problemai spręsti sukurta nauja funkcija Tiekėjo apvalinimo koregavimas: