Monet žinynas

Monet žinynas

Vartotojo teisės

Skaitymo laikas, apytiksliai: 2 minutės 25 peržiūros (-ų)

Vartotojo teisės gali būti ribojamos dviem lygiais. Monet administratoriaus ir kito vartotojo. Pirmu atveju, teisės keičiamos kreipiantis į administratorių, tai leidžia pasiekti aukštesnį saugumo lygį bei didesnį lankstumą.

Antru atveju, vartotojo teises gali koreguoti kitas vartotojas šioje formoje:

Pilna meniu prieiga – rodo, ar vartotojas turi pilną prieigą prie meniu, t. y. gali matyti (bet nebūtinai atsidaryti, tai priklauso ir nuo turimų rolių) visą meniu.
Filtruoti – atfiltruojamos pasirinkto iš sąrašo vartotojo (laukas Vartotojo ID) teisės.
Pilnas meniu – suteikia prieigą prie viso meniu.

Apatinėje dalyje keičiamos vartotojo teisės, pridedant arba nuimant varneles:

Dėmesio: uždėjus varnelę ant žemesnio lygio meniu punkto, pvz.: DK žurnalai, automatiškai pažymima varnelė ties motininių punktų antraštėmis (pvz.: Peržiūra ir Didžioji knyga).

Kaip mano meniu – suteikiamas meniu teisės pasirinktam vartotojui tokios pat kaip suteikiančiojo vartotojo.
Tipinės teisės klientui – suteikiamos tipinės teisės įprastiniam vartotojui.
Tipinės teisės klientui su prekėmis – suteikiamos tipinės teisės įprastiniam vartotojui, kurio įmonė naudoja prekių modulį.
Tipinės teisės klientui be prekių – suteikiamos tipinės teisės įprastiniam vartotojui, kurio įmonė nenaudoja prekių modulio.
Išsaugoti žymėjimą – išsaugo sužymėtas varneles serveryje, spaudžiama baigiant koregavimą.