Monet žinynas

Monet žinynas

Turto grupės

Skaitymo laikas, apytiksliai: 1minutė 28 peržiūros (-ų)

Ilgalaikio turto grupės nurodomos šioje formoje:

Pagal nutylėjimą Monet pasiūlo tokias ilgalaikio turto grupes ir jų maksimalius dėvėjimosi laikotarpius, kokius leidžia Pelno mokesčio įstatymas.

Viršutinėje dalyje galima nurodyti minimalią ilgalaikio turto įsigijimo vertę, žemiau kurios sistema neleis registruoti įsigijimo: