Monet žinynas

Monet žinynas

Sisteminės sąskaitos

Skaitymo laikas, apytiksliai: 1minutė 58 peržiūros (-ų)

Ši forma parodo sisteminių operacijų ryšį su DK sąskaitomis:

Kur svarbiausi yra šie:
Centų skirtumas numatytąja valiuta – nurodo DK sąskaitą, į kurią registruojami apvalinimai, kad užsienio valiutos kursas verčiamas į įmonės kursą ir lieka 1 ar daugiau centų dėl apvalinimo (iki sveikos cento dalies).
Metų laikotarpio rezultatas – metų uždarymo rezultato (skirtumas tarp pajamų ir sąnaudų) registravimas.
Ataskaitinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) – paskutinių metų uždarymo rezultato (skirtumas tarp pajamų ir sąnaudų) registravimas.
Ankstesnių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) – senesnių metų uždarymo rezultato (skirtumas tarp pajamų ir sąnaudų) registravimas.
Kliento SF nuolaida – bendra pardavimo nuolaida.
Tiekėjo SF nuolaida – bendra prikimo nuolaida.