Monet žinynas

Monet žinynas

PVM

Skaitymo laikas, apytiksliai: 2 minutės 34 peržiūros (-ų)

Šiame puslapyje yra 6 formos. Viršutinėje formoje nurodomas tiekėjo kodas (dažniausiai tai mokesčių inspekcija):

Uždarius PVM (t. y. suskaičiavus mokėtiną arba gautiną PVM mokestį), skolą arba permoka atsidurs ties šiuo tiekėju tarp jo operacijų.
PVM atskaitos procentas – nurodomas PVM atskaitos procentas, kuris persikelia į FR600 deklaracijos 28 lauką.

Antra forma nurodo į kokias DK sąskaitas koks PVM bus registruojamas:

Trečia formoje atvaizduojami PVM kodai:

kur:
PVM kodas – mokesčio identifikatorius.
Pavadinimas – mokesčio apibūdinimas.
Atsiskaitymo laikotarpis – nurodoma kokiu dažnumu uždaromas PVM. Gali būti: mėnesinis, ketvirtinis, pusmetinis arba neuždaromas.
DK registravimo grupė – iš antros formos pasirenkama reikšmė.
PVM procentas – nurodomas PVM mokesčio procentas.
Spausdinti kodą – įrašomas tekstas, kuris atvaizduojamas sąskaitoje faktūroje. Pvz.: PVMĮ 96 str. PVM moka pirkėjas.
i.SAF pirkimai – nurodomas i.SAF pirkimo PVM kodo identifikatorius.
i.SAF pardavimai – nurodomas i.SAF pardavimo PVM kodo identifikatorius.

Patys PVM kodai Monet nėra tiesiogiai naudojami. Jų panaudojimą apsprendžia du laukai: PVM grupė ir Prekių PVM grupė. Ši pora formų:

Tiek PVM grupę, tiek Prekės PVM grupę gali sudaryti vienas ar daugiau PVM kodų. Kurie PVM kodai patenka į grupę galima pamatyti paspaudus redagavimo ikoną ir atsidariusioje formoje paspaudus raudonai pažymėtą ikoną:

Atsidaro sąrašas kodų, ties pasirinktu grupėje bus uždėta varnelė:

Uždėjus daugiau varnelių, bus įtraukiami kiti PVM kodai.

Taigi, koks PVM kodas bus panaudojamas operacijoje priklausys nuo PVM grupės ir Prekės PVM grupės PVM kodų aibių sankirtos. Pvz.: į PVM grupę PVM įeiną visi PVM kodai, o į Prekės PVM grupę PVM_21 įeina tik PVM kodas PVM_21, todėl tik jis ir bus skaičiuojamas toje operacijoje.
Dėmesio: Šiame pavyzdyje PVM kodą nulemia prekės nustatymas, tačiau galima perdaryti sistemą taip, kad PVM kodą nulemtų PVM grupė (tiekėjo/kliento nustatymas). Tai patogu tada, kai tos pačios prekės parduodamos tiek Lietuvoje, tiek užsienio šalyse.

Paskutinė forma aktuali įmonėms ne PVM mokėtojoms, perkančioms iš užsienio šalių:

Čia surašomi tiekėjų pavadinimai, kurių pirkimai traukiami į FR0608 (Pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju neįregistruoto asmens mokėtino pridėtinės vertės mokesčio apyskaita) deklaracijos formą.