Monet žinynas

Monet žinynas

Laikotarpiai

Skaitymo laikas, apytiksliai: 2 minutės 22 peržiūros (-ų)

Laikotarpiai, tai finansiniai periodai (dažniausiai mėnuo), kuriais dalinami finansiniai metai. Dėmesio: Monet galima nustatyti finansinius metus prasidedančius nebūtinai sausio 1 d. Viršutinis filtras (Visi/atidaryta) rodo einamąjį arba visus laikotarpius:

Laikotarpis leidžia kontroliuoti registravimą. Kontrolė gali būti dviejų tipų: bendra (laukas Būsena) ir PVM modulio (laukas PVM). Pirmuoju atveju, lauke Būsena pasirenkamas Sustabdyta (jei norima tik laikinai riboti) arba Uždaryta (jei norime visam laikui blokuoti). Tipinis nustatymas Eksploatuojama reiškia, kad laisvai galima registruoti.
Dėmesio: uždarius finansinius metus, automatiškai tų metų laikotarpiai užblokuojami.


Antruoju atveju, ribojamas tik tų operacijų registravimas, kur atsiranda PVM operacijos (laukas PVM). Jei norima blokuoti, pasirenkama vertė Visi. Vertė Nėra reiškia, jog galima laisvai registruoti PVM operacijas.
Dėmesio: uždarius PVM, automatiškai blokuojamas atitinkamo mėnesio PVM laikotarpis.

Laikotarpius galima sukurti arba ištrinti:

Kūrimo metu nurodoma pirma pirmų finansinių metų diena ir paskutinė pirmų finansinių metų diena. Tokiu būdu sistema sukuria pirmą laikotarpį (jei jis jau nėra sukurtas).

Trynimo metu nurodomas laikotarpis, kurį norima ištrinti. Sistema pasiūlo paskutinius finansinius metus.

Jei buvo sukurti blogi finansiniai metai (pvz. prasideda ne sausio 1 d.) ir norima keisti, bet yra operacijų, tokiu atveju po laikotarpių trynimo ir kūrimo reikia atlikti sumų perskaičiavimo operaciją. Jį inicijuojama paspaudus Perskaičiuoti sąskaitų sumas.