Monet žinynas

Monet žinynas

Banko operacijų importas/eksportas

Skaitymo laikas, apytiksliai: 3 minutės 60 peržiūros (-ų)

Čia nustatomi importo ir eksporto iš/į DK žurnalą metodai:

kiekvienas metodas pagal surinktą taisyklių rinkinį sukuria žurnalo įrašus.
PVZ. turite failą

Kaip matote pavyzdyje, eilutės įrašai atskirti kableliu, todėl Laukų skyriklis įrašykite – , (kiti dažnai pasitaikantys skyrikliai – ; \t)
taip pagal pavyzdinį failą, kurį periodiškai įkeliate užpildykite metodo nustatymų laukus.

kur:
Kodas – būdo identifikacinis numeris.
Pavadinimas – būdo apibūdinimas.
Laukų skyriklis – nurodoma, kaip atskiriami laukai. Pvz.: \t reiškia tab’ą, gali būti kabliataškis (;) ir pan.
Failo plėtinys – eksporto atveju nurodoma, koks failo plėtinys turėtų būti sukuriamas.
Importuoti/eksportuoti – nurodo kryptį.
Failo kodavimas – nurodo failo koduotę, pvz.: Windows_1257, UTF8.
Filtruoti eilutes, kurių pradžia – galima nurodyti filtrą, pagal kurį neimportuos tam tikrų eilučių.
Tik vienas kvito numeris – importo atveju nurodo, kad kiekvienai žurnalo eilutei kurti naują kvitą.
Mokėjimo nuoroda – pažymėjus, importo metu tikrinis, ar tokia eilutė pagal mokėjimo nuorodos numerį nebuvo jau importuota.

Paspaudus Kodas stulpelyje esančio metodo/taisyklių rinkinio pavadinimą dėka nuorodos, bus atidarytas taisyklių rinkinys sudarantis importavimo metodą:

PVZ. atidarius POZ metodą atitinkamai matote

Čia surašomi failo importuojami/eksportuojami stulpeliai, jų Monet laukų atitikmenys ir kt. nustatymai.
Bendros taisyklių nuostatos:
– turi būti aprašyta nuosekliai nuo pirmo visi pavyzdinės eilutės laukai nuo 1 iki paskutinio,
– stulpelyje Lauko pavadinimas parinkite reikiamus laukus, praleidžiamiems palikite tuščią.
– kai pasirenkama Debeto suma, Kredito suma, Suma:
* tuščias Formatas atitinka sumą centais
* kablelis Formatas atitinka sumą formatu 0,00
* taškas Formatas atitinka sumą formatu 0.00

Žemiau yra stulpelio laukui Tekstas analizuoti skirta lentelė,
tai importo apmokymo, t.y. taisyklių pritaikyti operacijai atitinkamą sąskaitos tipą nustatymai:

kur:
Operacijos tekstas – nurodoma operacijos teksto dalis, kur % reiškia bet koks tekstas iki arba po tekste.

Sąskaitos tipas – galima nurodyti, kokį sąskaitos tipą parinkti. Galima DK, Klientą, Tiekėją, Banką ar Turtą.
Sąskaita – nurodoma pasirinkto tipo sąskaita.
DK sąsaja – esant sąskaitos tipui Klientas ar Tiekėjas, nurodoma pasiūlomoji DK sąsaja.
Pradžia/pabaiga – nurodoma ar pradžioje ar pabaigoje taikyti importo taisyklę. Pradžia čia turima omeny prieš taikant pačio Monet atpažinimo algoritmą. Pvz.: jei nurodome, kad operacijos teksto taisyklę %4 LED% taikytų pradžioje, tai importo algoritmas pamatęs teksto atitikmenį net nebandys ieškoti pagal mokėtojo kodą ar įmonės kodą kliento, o iškart taikys šia taisyklę. Jei būtų nurodyta taikyti pabaigoje, tai pirmiausia bandytų algoritmas rasti klientą pagal įmonės kodą ir kt. ir tik neradus pritaikytų taisyklę.
Dėmesio: jei nenurodyta, taikys pabaigoje.
Padalinys, Projektas, Produktas – galima nurodyti kokius požymius priskirtų taisyklė atitinkamai operacijai.