Monet žinynas

Monet žinynas

DK sąskaitos kortelė

Skaitymo laikas, apytiksliai: 3 minutės 35 peržiūros (-ų)

Sąskaitos tipas nurodo, kaip metų uždarymo metu bus koreguojama DK sąskaita. Galimi keli variantai, bet dažniausiai naudojami du Balansas ir Pelnas ir nuostolis. Uždarant finansinius metus, pirmojo tipo sąskaitų likutis perkeliamas į naują finansinį laikotarpį. Antrojo, likutis perkeliamas į DK uždarymo suvestinę (dažniausiai tai 39 DK sąskaita).

Pagrindinė informacija

Lauke DK sąskaita nurodome patį sąskaitos kodą. Jis turi būti unikalus.

Sąskaitos tipas – nurodo sąskaitos tipą. Dažniausiai naudojami trys – Balansas, Pelnas ir nuotolis ir Iš viso. Tipas apsprendžia kaip bus elgiamasi su DK sąskaitos sumomis metų uždarymo metu. Balanso, Turto, Skolos – likutis perkeliamas į kitus metus. Pelnas ir nuotolis, Įplaukos, Išlaidos – uždaroma per 3-ią klasę.

Lauke SAF-T nurodome VMI pavyzdinio sąskaitų plano sąskaitos atitikmenį.

Nustatymas

Koresp. sąskaita – galima nurodyti korespondentinę sąskaitą, kuri bus pasiūlyta DK žurnale pasirinkus šią DK sąskaitą.

Registravimas – galima apriboti registravimo tipą, kad tik tam tikro pobūdžio operacijos būtų registruojamos DK sąskaitoje. PVZ.: tik PVM operacijos.

Varnelės:

Užblokuota žurnale – nurodo, jog tiesiogiai į šią sąskaitą registruoti negalima. Į ją sumos patenka netiesiogiai, per kitų modulių nustatymus. PVZ.: kliento operacijos. Jei tai sintetinė DK sąskaita, tai norime, kad į ją sumos atkeliautų per analitines, šiuo atveju kažkokį klientą ir nenorime, kad sumos patektų be kliento.

Uždaryta – nebenaudojamą sąskaitą galima užblokuoti.

Kurso koregavimas – nurodo, ar DK sąskaitos sumos turi būti įvertintos atliekant kurso pasikeitimo įtakos įvertinimą.

Požymiai

Galima kontroliuoti, kaip požymiai priskiriami DK operacijoms. Kiekvienam požymiui galima tokia kontrolė (DK sąskaitos kortelė):

Galimos reikšmės:

Pasirinkta – standartinis veikimas, gali būti nurodomas požymis arba ne.

Turi būti užpildyta – reikalaujama, kad požymis būtų būtinai nurodomas, kitaip sistema neleis užregistruoti.

Lentelė – sistema tikrina, ar požymio lauke (DK nustatymas) nurodyta reikšmė yra ta pati, nurodyta žurnale.

Sąrašas – registracijos metu tikrinama, ar žurnale nurodytas požymis yra iš sąrašo.

Fiksuotas – sistema automatiškai priskirs požymio lauke nurodytą reikšmę, nekreipdama dėmesį, koks požymis nurodytas žurnale ar iš vis nenurodytas.

Numatyta – jei DK žurnale nurodyta reikšmė, tai ją ir priskirs. Jei nenurodyta, priskirs požymio reikšmę iš DK nustatymų jei tokia nurodyta.

Sumuoti sąskaitas

Jei DK sąskaitos tipas yra Iš viso, tai kortelėje atsiranda papildoma laukų grupė:

Kur galima nurodyti nuo kurios iki kurios sąskaitos sumtuoti.

Dėmesio: į suminę DK sąskaitą operacijų tiesiogiai įvesti negalima. Suminė sąskaita rodo tik sumas iš kitų sąskaitų.