Monet žinynas

Monet žinynas

Sąskaitų planas

Skaitymo laikas, apytiksliai: 2 minutės 412 peržiūros (-ų)

Sąskaitų planas yra dokumentas, kuriame nurodomos įmonės finansinės ataskaitos parengimo taisyklės. Tai yra svarbus įrankis, padedantis organizuoti ir klasifikuoti finansinius duomenis bei užtikrinti, kad įmonės finansinė ataskaita būtų parengta sistemingai ir teisingai. Sąskaitų planas apibrėžia sąskaitas, kurios naudojamos finansinėse ataskaitose, ir nurodo, kaip šios sąskaitos turi būti pavadinamos bei numeruojamos.

Sąskaitų planas bendrąja prasme susideda iš trijų pagrindinių dalių (Monet tai valdoma per Sąskaitų tipo lauką):

  1. Balanso sąskaitos: Šioje dalyje nurodomos sąskaitos, kurios atspindi įmonės turtą, nuosavybę ir įsipareigojimus. Tai apima sąskaitas, kuriose registruojami įmonės turtas, tokių kaip pastatai ar pinigai, atsargos, skolos, bei įsiskolinimai.
  2. Pelnas ir nuostolis sąskaitos: Šioje dalyje nurodomos sąskaitos, kuriose registruojamos įmonės pajamos ir sąnaudos. Tai apima sąskaitas, kuriose fiksuojami pardavimai, pajamos iš paslaugų, įmonės sąnaudos perkant paslaugas.
  3. Užbalansinės sąskaitos: Ši dalis apima visas kitas sąskaitas, kurios nėra tiesiogiai susijusios su balanso sąskaitomis arba pelno ir nuostolių sąskaitomis bei tiesiogiai „nedalyvauja” finansinės atskaitomybės rengime.

Sąskaitų planas gali skirtis priklausomai nuo šalies teisės aktų ir įmonės specifikos. Jis padeda užtikrinti, kad finansinės ataskaitos būtų sudaromos nuosekliai, o tai yra svarbu ne tik įmonės vidaus valdymui, bet ir jos išorinės finansinės atskaitomybės tikslais, pavyzdžiui, mokesčių inspekcijos reikalavimams atitikti ar investuotojams pateikti.

Monet sąskaitų sąrašas atrodo taip:

DK sąskaita – DK sąskaitos kodas, kuris turi būti unikalus.

Sąskaitos pavadinimas – DK sąskaitos apibūdinimas.

Sąskaitos tipas – nurodo sąskaitos tipą. Dažniausiai naudojami trys – Balansas, Pelnas ir nuotolis ir Iš viso. Tipas apsprendžia kaip bus elgiamasi su DK sąskaitos sumomis metų uždarymo metu. Balanso, Turto, Skolos – likutis perkeliamas į kitus metus. Pelnas ir nuotolis, Įplaukos, Išlaidos – uždaroma per 3-ią klasę.

Balansas – rodo tos sąskaitos arba jei tai suminė DK sąskaita, tos grupės DK sąskaitų, bendrą sumą per visą laikotarpį.