Monet žinynas

Monet žinynas

Užregistruotų operacijų koregavimas

Skaitymo laikas, apytiksliai: 3 minutės 31 peržiūros (-ų)

Užregistruotas operacijas su tam tikrais apribojimais (laikotarpis neuždarytas, valiutų įtaka neįvertinta ir pan.) galima koreguoti. Galimi šie koregavimo veiksmų tipai:

 • Dubliavimas
 • Trynimas
 • Registravimo datos keitimas
 • Operacijos požymių [nuoroda] koregavimas.

Koregavimo veiksmai pasiekiami iš DK operacijų arba prekių operacijų sąrašo paspaudus koregavimo ikoną:

Atsidaro toks langas, kuriame matosi operacijos skirtingose moduliuose, taip pat koks vartotojas ir kurią dieną ir kuriuo laiku užregistravo operaciją:

Dubliavimas

Dubliavimas arba kopijavimas yra paprasčiausia iš šių veiksmų. Jei operacija įvesta per žurnalą ir pats žurnalas nėra ištrintas, tai sistema gali padaryti kopiją pagal nurodytą datą:

Trynimas

Trynimas yra kompleksiškiausias koregavimo veiksmas. Trynime yra galimas pasirinkimas varnelės pagalba Atšaukti sudengimą:

Jis naudingas, kada bandoma trinti jau sudengtą tiekėjo ar kliento operaciją. Pažymėjus varnelę, sistema pabandys prieš trynimą atidengti susijusias operacijas. Be atidengimo, atliekami tam tikri patikrinimai prieš pradedant trynimą:

 • ar laikotarpis nėra sustabdytas ar uždarytas,
 • ar nėra operacija sudengta, jei nepažymėta varnelė Atšaukti sudengimą,
 • ar nėra skaičiuota valiutos kurso pasikeitimo įtaka,
 • ar nėra banko operacija suderinta [nuoroda],
 • ar nėra prekių savikaina įvertinta,
 • ar nėra PVM uždarytas.

Trynimo aspektai

Tam tikrų operacijų trynimas turi savų ypatumų. Jei trinamas kvitas yra prekių savikainos skaičiavimas, tai sistema pati pradžioje atšauks skaičiavimą ir tik tada ištrins. Jei trinamas kvitas yra PVM uždarymo kvitas, tai sistema atšauks patį PVM uždarymą. Bei kaip jau minėta, jei operacija buvo sudengta ir pažymėta varnelė Atšaukti sudengimą, sistema atliks atidengimą.

Trynimo pavyzdys

Tarkime, jog pamatėme, jog užregistruota operacija su blogai nurodyta suma. Norint pakeisti tokios pirkimo ar pardavimo sąskaitos sumą, reikia atlikti šiuo žingsnius:

 1. Pasidaryti kopiją esamos operacijos,
 2. Ištrinti blogą,
 3. Užregistruoti pasidarytą kopiją.

Iliustracija pateikiama pirkimo sąskaitos pavyzdžiu. Surandama pirkimo SF, šiuo atveju „123456“ ir spaudžiamas kvitas (pažymėta raudonai):

Atsidaro finansinės operacijos langas, kurio adresą nusikopijuojame ir atsidarome naujame naršyklės lange. Taip turime du vienodus puslapius.

Abiejuose spaudžiame bet kurį iš pažymėtų redagavimo mygtukų. Atsidaro šis langas:

Viename pasirenkame „Dubliuoti operaciją“ ir „Kurti“, kitame naršyklės lange pasirenkame „Trinti visą kvitą ir susijusias operacijas“ ir „Trinti“. Pasirodo pranešimas, jog operacija ištrinta. Tada grįžtame į tą puslapį, kur buvo padaryta kopija. Ją koreguojame (sumą, tiekėją, mokėjimo būdą ar kt.) ir registruojame nurodydami datą ir SF numerį.  Mūsų atveju pakoregavome operacijos tekstą, sumą ir datą . Atsidarome pirkimų sąskaitas:

Čia pasitikriname, ar viskas gerai padaryta (t. y. sena SF ištrinta, o nauja užregistruota). Analogiškai daroma ir su pardavimo sąskaitomis.

Registravimo datos keitimas

Norint pakeisti operacijos finansinę (registravimo) datą, reikia nurodyti į kokią datą norime keisti:

Prieš keitimą, atliekami panašūs patikrinimai, kaip ir operacijos trynimo metu.

Operacijos požymių koregavimas

Požymių koregavimas gan paprastas veiksmas:

Prieš keičiant, tikrinama ar nėra operacija uždarytame ar sustabdytame laikotarpyje. Taip pat ar toks (keičiamas) požymis egzistuoja. Papildomai patikrinama ar naujas požymis yra leidžiamas pagal DK sąskaitos nustatymus.

Varnelė Tik šiai kvito eilutei pakeičia požymį tik toje DK operacijoje, iš kurios paspausta redagavimo ikona. Pvz.:

Paspaudus raudonai apibrauktą ikoną ir pažymėjus aukščiau minėtą varnelę, požymiai bus pakeisti tik toje eilutėje, kur DK sąskaita 6118 (o požymiai {IT, Kolekcija, KOMAND}).