Monet žinynas

Monet žinynas

Įvesti turto operaciją

Skaitymo laikas, apytiksliai: 2 minutės 32 peržiūros (-ų)

Žurnalo forma, adaptuota patogesniam ilgalaikio turto operacijų vedimui, nors tuos pačius duomenis galima įvesti ir per bendrąjį žurnalą. Viršutinę dalį sudaro šis elementas:

kur

Pagrindinė informacija

Žurnalo numeris – sistemos priskiriamas unikalus žurnalo numeris.
Komentaras
– žurnalo apibūdinimas ar pastaba.
Valiuta
– operacijos valiuta, dažniausiai pasiūloma pagal įmonės nustatymus.

Požymiai

Padalinys – pasiūlomas padalinys kuriant naujas eilutes.
Projektas – pasiūlomas projektas kuriant naujas eilutes.
Produktas – pasiūlomas produktas kuriant naujas eilutes.

Žurnalo eilučių dalį sudaro šie laukai:

kur,

Kvitas – sistemos sugeneruojamas DK operacijos numeris.
Turtas – pasirenkama ilgalaikio turto kortelės kodas.
Data – nurodoma operacijos finansinė data.
Tekstas – operacijos apibūdinimas.
Debetas – debeto suma.
Kreditas – kredito suma.
Korespondencija – sąskaitų ryšys tame pačiame kvite, kur tipas gali būti vienas iš penkių:


Turto operacijos tipas – ilgalaikio turto operacijos tipas, kur galimos reikšmės:

Mygtukai:

Kur pirmi trys tipiniai:

Pridėti eilutę – sukuriama nauja tuščia žurnalo eilutė.
Išsaugoti – išsaugojami žurnalo duomenys serveryje
Registruoti – registruojamas žurnalas finansiškai (fiksuojama didžiojoje knygoje ir susijusiose moduliuose).

Taip pat du papildomi:

Pasiūlyti nusidėvėjimą
DK operacijos – po registravimo parodos sugeneruotos DK operacijos, susijusios su šiuo žurnalu. Kol žurnalas neregistruotas, nuoroda neaktyvi.