Monet žinynas

Monet žinynas

Įvesti bendrą operaciją

Skaitymo laikas, apytiksliai: 4 minutės 100 peržiūros (-ų)

Pagrindinis žurnalas, per kurį galima suvesti bet kokias operacijas, jei nenaudojamos prekės. Viršutinė dalį sudaro šie laukai:

kur:

Pagrindinė informacija

Žurnalo numeris – sistemos priskiriamas unikalus žurnalo numeris.
Komentaras
– žurnalo apibūdinimas ar pastaba.
Perkelti eilutes su klaidomis į naują žurnalą
– jei pažymėta, registravimo metu geras eilutes užregistruos, o eilutes su klaidomis perkels į naują žurnalą.
Blokuoti
– galima blokuoti žurnalą registravimui.

Požymiai

Padalinys – pasiūlomas padalinys kuriant naujas eilutes.
Projektas – pasiūlomas projektas kuriant naujas eilutes.
Produktas – pasiūlomas produktas kuriant naujas eilutes.

Nustatymas

Koresp. sąsk. tipas – pasiūlomas korespondentinės sąskaitos tipas kuriant naujas eilutes.
Koresp. sąskaita – pasiūlomas korespondentinė sąskaita kuriant naujas eilutes.
Valiuta – pasiūlomas valiuta kuriant naujas eilutes.

Rodyti

Valiuta – rodo/slepia valiutos stulpelį.
Dokumento nr. – rodo/slepia dokumento numerio stulpelį.
PVM kodai – rodo/slepia PVM stulpelius.
Kvitas – rodo/slepia kvito stulpelį.
Požymiai – rodo/slepia požymių stulpelius.
SF nr. – rodo/slepia sąskaitos numerio ir sumokėti iki stulpelius.

Vidurinę dalį sudaro šie laukai:

Puslapio dydis – nurodoma kiek eilučių rodyti viename puslapyje. Naudinga, kai dirbame su dideliais duomenų kiekiais.
Debetas iš viso – rodo bendrą sumą iš visų debeto stulpelio eilučių.
Kreditas iš viso – rodo bendrą sumą iš visų kredito stulpelio eilučių.

Apatinę dalį (sąrašo tipo) sudaro šie laukai:

kur:

Kvitas – sistemos sugeneruojamas DK operacijos numeris.
Sąskaita – pasirinkus sąskaitos tipą, kuris gali būti penkių tipų:

DK – pasirenkama iš sąskaita iš sąskaitų plano;
Klientas – pasirenkamas klientas;
Tiekėjas – pasirenkamas tiekėjas;
Turtas – pasirenkamas ilgalaikis turtas;
Bankas – pasirenkamas bankas.
Data – nurodoma operacijos finansinė data.
Tekstas – operacijos apibūdinimas.
Debetas – debeto suma.
Kreditas – kredito suma.
Korespondencija – sąskaitų ryšys tame pačiame kvite, kur tipas gali būti toks pats, kaip ir Sąskaitos lauko.
PVM grupė – kliento/tiekėjo PVM kodas.
Prekės PVM grupė – prekės PVM kodas.
SF nr. – pirkimo ar pardavimo sąskaitos numeris.
Turto operacijos tipas – ilgalaikio turto operacijos tipas, kur galimos reikšmės:

Dokumento nr. – susijusio su operacija dokumento numeris.
Padalinys – operacijai priskiriamas padalinio požymis.
Projektas – operacijai priskiriamas projekto požymis.
Produktas – operacijai priskiriamas produkto požymis.
Sumokėti iki – nurodoma data, iki kada reikia apmokėti sąskaitą.

Žemiausioje dalyje yra šie mygtukai:

kur:

Tipiniai mygtukai

Pridėti eilutę – sukuriama nauja tuščia žurnalo eilutė.
Išsaugoti – išsaugojami žurnalo duomenys serveryje.
Registruoti – registruojamas žurnalas finansiškai (fiksuojama didžiojoje knygoje ir susijusiose moduliuose).

Veiksmai

Kopijuoti – išsaugojama žurnalo kopija.
Atstatyti kopiją
– įkeliami duomenis iš išsaugotos žurnalo kopijos.
Importuoti/eksportuoti
– iškviečiama forma, per kurią importuojami arba eksportuojami žurnalo duomenys.
Valiutos kurso perskaičiavimas
– perskaičiuojamas valiutos kursas, taikytas žurnalo eilutėse, pvz.: pakeitus valiutos kodą.
Keisti datą
– pakeičiama visų eilučių data į nurodytąja dialoge.

Peržiūra

DK operacijos – po registravimo parodos sugeneruotos DK operacijos, susijusios su šiuo žurnalu. Kol žurnalas neregistruotas, nuoroda neaktyvi.
Buhalterinė pažyma
– sugeneruojama buhalterinė pažymą šiam žurnalui. Pvz.:

Mokėjimo pasiūlymas – atidaroma forma, kur galima sugeneruoti žurnalo eilutes tiekėjams, kuriems reiktų apmokėti skolas. Čia formą sudaro dvi dalys. Viršutinėje galima sugeneruoti mokėjimus visiems tiekėjams arba pasirinktai grupei:

Apatinėje formos dalyje galima sugeneruoti mokėjimus atsižvelgiant į konkrečias sąskaitas ir netgi kompensuojant sumas, jei tas pats tiekėjas yra ir klientas:

Užskaitos pasiūlymai – atidaroma forma, kur galima sukurti klientų ir tiekėjų užskaitas. Ši forma funkciškai panaši į mokėjimų pasiūlymą pagal atskirą tiekėją:

tačiau papildomai galima užregistruoti užskaitą tarp kliento ir tiekėjo bei sudengti ar atsispausdinti tam tikras ataskaitas.