Monet žinynas

Monet žinynas

Ilgalaikio turto kortelė

Skaitymo laikas, apytiksliai: 2 minutės 36 peržiūros (-ų)

IT kortelę sudaro šie laukai:

Kur svarbu nurodyti turto grupę. Kita būtina dalis IT – tai nusidėvėjimo skaičiavimas, Čia reikia nurodyti nuo kada, kiek mėnesių bus dėvima ir kokia likutinė vertė.

Likutinę vertę rekomenduotina nurodyti tam IT, kurį norime išreikštinai nurašyti. Jei likutinė vertė nenurodyta, nudėvėjus IT, jo būsena automatiškai taps Uždaryta.

Pagrindinė informacija

Ilgalaikio turto numeris – ilgalaikio turto kortelės kodas, kuris turi būti unikalus.

Pavadinimas – ilgalaikio turto apibūdinimas.

Plotas – nurodomas su IT kortelę susijęs plotas.

Ilgalaikio turto grupė – ilgalaikio turto kategorija, pvz.: baldai, pastatai ir pan.

Atsakingas – priskiriamas darbuotojas.

Techninė informacija

Modelis – nurodomas IT modelis.

Serijos Nr. – įrašomas IT serijos numeris.

Garantijos data – nurodama garantijos galiojimo data.

Brūkšninis kodas – įvedamas barkodas.

Būsena – nurodo turto būklę

Kur

  • Neįgyta – pradinė būsena, kada turtas dar neįgytas, o tik sukurta kortelė.
  • Eksploatuojama – turtas naudojamas įmonės veikoje.
  • Sustabdyta – sustabdytos turto operacijos.
  • Uždaryta – turtas visiškai nudėvėtas.
  • Parduota – atsiranda pardavus turtą.
  • Nurašyta – atsiranda nurašius turtą.

Kita informacija

Komentarai – laisvos formos pastabos

Informacija 1 – papildoma informacija apie turtą.

Informacija 2 – papildoma informacija apie turtą.

Informacija 3 – papildoma informacija apie turtą.

Požymiai

Padalinys – priskiriamas pasiūlomasis turto požymis.

Projektas – priskiriamas pasiūlomasis turto požymis.

Produktas – priskiriamas pasiūlomasis turto požymis.

Įsigijimas

Įsigijimo data – įvedama ranka arba fiksuoja sistema, kada turtas buvo įgytas.

Įsigijimo kaina – įvedama ranka arba fiksuoja sistema, už kiek turtas buvo įgytas.

Pirkimas

Tiekėjas – įvedama ranka arba fiksuoja sistema teikėjo kodą, iš kurio turtas buvo įgytas.

SF – įvedama ranka arba fiksuoja sistema pirkimo sąskaitos numerį.

Pardavimas

Kliento trumpinys – įvedama ranka arba fiksuoja sistema kliento kodą, kuriam turtas buvo parduotas.

SF – įvedama ranka arba fiksuoja sistema pardavimo sąskaitos numerį.