Monet žinynas

Monet žinynas

PVM uždarymas

Skaitymo laikas, apytiksliai: 2 minutės 49 peržiūros (-ų)

Pridėtinės vertės mokestį (PVM) galima uždaryti kas mėnesį, ketvirtį ar pusmetį. Tai valdoma per įmonės duomenų nustatymo formą:

Pats nustatymas pasiekiamas čia. Atsidariusioje formoje reikia pasirinkti bet kurią datą iš norimo uždaryti mėnesio, registravimo datą, jei ji nesutampa su pirmąja data (uždaromas senas PVM laikotarpis) ir DK sąsają. Pagal ją tiekėjui VMI bus priskaičiuotas mokėtinas arba gautinas PVM mokestis.

Uždarius PVM, sistema automatiškai blokuos atitinkamą laikotarpį ir neleis registruoti naujų PVM (tik PVM) operacijų.

PVM uždarymo uždarymo sumas galima peržiūrėti šioje ataskaitoje:

Joje parodomas gautinos ir mokėtinos sumos pagal PVM tarifus. Paspaudus ant skaičiaus stulpelyje Sumos pagrindas, galima pamatyti detalizaciją:

Taip pat naudinga ši ataskaita, kurioje galima pasitikrinti ar nėra užregistruota operacijų po PVM uždarymo.

Reprezentacijos registravimas

Reprezentacijos registravimui galima pasitelkti PVM skirstymo funkciją (žr. pav. aukščiau). Reprezentacija susideda iš 25% PVM ir 25% sąnaudų.
Tai PVM dėjimas į neleidžiamus parodytas paveikslėlyje (atsiduria 69 iš 2 klasės).

O pačias sąnaudas reikia rankiniu būdu per bendrąjį žurnalą perkelti.
Pvz., jei pirktas daiktas už 100+21=121 EUR reprezentacijai,
tai PVM nurašome 21*0,25=5,25

ir dar per bendrąjį žurnalą (kreditas 622, debetas 69): 25 EUR.
Iš viso į neleidžiamus nueis 30,25 EUR.