Monet žinynas

Monet žinynas

Metų uždarymas

Skaitymo laikas, apytiksliai: 2 minutės 38 peržiūros (-ų)

Metų uždarymas perkelia DK sąskaitų likučius balanso tipo (dažniausia 1-4 klasės), o pelno nuostolio tipo DK (dažniausia 5-6 klasės) sąskaitų suskaičiuoja rezultatą ir iškelia į suvestinę sąskaitą (dažniausia 390). Tai atliekama per taip vadinamus Finansinius sluoksnius. Jie yra trijų lygių: atidarantis, einamasis ir uždarantis. Visos DK operacijos, o taip pat pirkimai, pardavimai ir pan. registruojami į Einamąjį sluoksnį. Kiti du naudojami tik metų uždarymo metu. Atidarančiajame sluoksnyje patenka balanso tipo sąskaitų likučio perkėlimas, uždarančiame – visų.

Prieš vykdant šią funkciją, rekomenduotina atlikti šiuos veiksmus:

  1. Sudengti kiek įmanoma daugiau operacijų (būtina, kai skirtingos valiutos, ar DK sąsajos). Patartina naudoti: Funkcijos–>Sudengti.
  2. Uždaryti prekes pamėnesiui arba vieną kartą 12.31 dienai:Prekės–>Funkcijos–>Prekių savikainų skaičiavimas.
  3. Įvertinti valiutų kurso pasikeitimo įtaką: Didžioji knyga–>Funkcijos–>Valiutos kurso pasikeitimo įvertinimas, pasirenkate 271..272, data – paskutinė metų diena. Tą patį reikia padaryti ir su klientais (jei nedaroma DK lygiu) Pardavimai–>Funkcijos–>Kurso pasikeitimo įvertinimas bei tiekėjais (taipogi jei nedaroma DK lygiu) Pirkimai–>Funkcijos–>Kurso pasikeitimo įvertinimas.
  4. Perkelti praeitų metų pelną/nuostolį į ankstesnių metų pelną/nuostolį.
  5. Perkelti pelną/nuostolį nuo 390 ant einamųjų metų pelno/nuostolio sąskaitos.
  6. Paleisti metu uždarymą: Didžioji knyga–>Funkcijos–>Metų uždarymas:

4 ir 5 žingsnius gali atlikti ir pati sistema, jei nustatymuose prie sisteminių sąskaitų nurodyta reikšmės ties laukais Ataskaitinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ir Ankstesnių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai):

Po metų uždarymo veiksmo sistema automatiškai blokuos laikotarpius ir nebeleis registruoti finansinių operacijų į atitinkamą periodą.