Monet žinynas

Monet žinynas

Bendro pobūdžio operacijos

Skaitymo laikas, apytiksliai: 3 minutės 256 peržiūros (-ų)

Per bendrąjį žurnalą galima įvesti bet kokią operaciją, jei ji nesusijusi su prekėmis. Dažniausiai šis žurnalas naudojamas įvedant buhalterines operacijas pagal pažymą, užskaitą (nemaišyti su sudengimu) tarp tiekėjo ir kliento ar skirtingų klientų/tiekėjų, skolos nurašymą ar su metų uždarymu susijusią operaciją. Žemiau pateikiami keli pavyzdžiai, kada įvedama užskaita. Šis pavyzdys atspindi situaciją, kai užskaita daroma su vienodomis DK sąsajomis:

Užskaita kai skirtingos DK sąsajos:

Kvitas

Įvedant tokio pobūdžio ar pan. operacijas svarbus niuansas yra kvito numeris. Jis priskiriamas automatiškai pagal nurodytą numeraciją. Užskaitos atveju pageidautina, kad būtų kvitas tas pats abiem eilutėms, t.y. būtų tiesioginė operacijų sąsaja žiūrint per tiekėjų/klientų operacijas ir keičiant datą ar trinant operaciją, pasikeistų/išsitrintų abi susijusios operacijos.

Taigi, kvito naujas numeris antrai ir kitoms eilutėms priskiriamas, jei aukščiau esančioje žurnalo eilutėje lauke Sąskaita arba lauke Korespondencija nenurodyta reikšmė ir redaguojamoje eilutėje lauke Sąskaita arba lauke Korespondencija nenurodyta reikšmė. Pavyzdžiui:

arba

Pasitikrinti ar sistema priskyrė kvitą taip, kaip buvo norėta galima uždėjus varnelę ant lauko Kvitas Pastabų skiltyje.

Kalbant apie kvitą, svarbus niuansas operacijos data. Jei dvi eilutės žurnale turi tą patį kvitą, tai pakoregavus vienos eilutės datą, pasikeis kitos eilutės data.

Kiti laukai

Perkelti eilutes su klaidomis į naują žurnalą – registruojant daugiau eilučių, sistema eilutes, kurių dėl kažkokių priežasčių negali užregistruoti (pvz.: užblokuotas klientas), perkels į kitą žurnalą, o likusiais korektiškas paliks esamame ir užregistruos.

Blokuoti – galima užblokuoti žurnalą registravimui.

Skilties Požymiai laukai – leidžia nurodyti požymius, kuriuos priskirs sistema eilutėms. Galima nurodyti požymius ir kiekvienai žurnalo eilutei atskirai. Tokiu būdu reikia pasirinkti skiltyje Rodyti varnelę Požymiai.

Skiltyje Nustatymas galima nurodyti, kad tam tikra valiuta arba korespondencija būtų kaip pasiūlomoji kuriant eilutes, t.y. nereikėtų kiekvienoje eilutėje pasirinkinėti tos pačios reikšmės.

Skilties Rodyti varnelės leidžia parodyti arba paslėpti rečiau naudojamus laukus.

Laukas Puslapio dydis naudingas dirbant su didelės apimties žurnalais. Jis nurodo sistemai kiek eilučių nuskaityti iš duomenų bazės. Kuo šis skaičius mažesnis, tuo greičiau užkraunami ir išsaugomi duomenys.

Laukai Debetas iš viso ir Kreditas iš viso parodo viso žurnalo sumas. Naudinga pasitikrinti ar teisingai suvesti didelės apimties žurnalai.