Monet žinynas

Monet žinynas

PVM skaičiavimas

Skaitymo laikas, apytiksliai: 1minutė 46 peržiūros (-ų)

Dažnai vartotojams kyla neaiškumų, kai kainos nurodomos su PVM. Monet PVM skaičiuoja pagal tokią formulę:

PVM=Round(0.21* Round(SumaSuPVM/1.21,2), 2)

Žemiau pateiktas pavyzdys su skaičiais. Pirmu atveju suma su PVM yra 21, antru – 6,6:

Dėmesio: visos SF PVM skaičiuojamas nuo kiekvienos eilutės atskirai.