Monet žinynas

Monet žinynas

Likučių įkėlimas

Skaitymo laikas, apytiksliai: 4 minutės 316 peržiūros (-ų)

Sukūrus e.monet.lt įmonės paskyrą, jeigu įmonė turi veiklos istoriją, tai tokiu atveju reikia perkelti tam tikrus duomenis, kurie buhalterių vadinami likučiais. Galima kelti visą veiklos istoriją, arba nuo Starto datos.

Kaip e.monet.lt  pradėti apskaitą naujoje įmonės paskyroje: 

 Starto data – tai data kai žinomi naujausi inventorizacijos ir balanso duomenys.
 Pagal Starto datos duomenis reikia sukelti Darbo pradžios likučius.

Darbo pradžios likučius galima įkelti dviem būdais:

Likučių įkėlimas per Excel lenteles

Naudojant šį būdą, galima atsisiųsti pavyzdinį Excel failą:

Atsisiųstame Excel faile yra pateikti paaiškinimai ir duomenų importo pavyzdžiai atskiruose sheet’uose:

 Įkeltus Darbo pradžios duomenis galite pasitikrinti atitinkamai:

  1. Klientai/tiekėjai (Pardavimai > Klientai / Pirkimai > Tiekėjai)
  2. Ilgalaikis turtas (Didžioji knyga > Ilgalaikis turtas )
  3. Prekių kortelės (Prekės > Prekių sąrašas )
  4. Darbuotojų kortelės ir kitos sutartys ( Darbuotojai > Darbo sutartys )
  5. Darbo užmokesčio istorija  

 Tik sukėlę atitinkamus Darbo pradžios duomenis Starto datai
 
galėsite toliau tinkamai pildyti vėlesnes apskaitos operacijas.

Užpildžius šiuos duomenis pagal pateiktas rekomendacijas, išsaugome kiekvieną sheet’ą atskirame CSV faile ir importuojame per tą pačią formą:

kur nurodome (a) CSV skirtuką (laukų atskirėją), kuris dažniausiai būna kabliataškis (;). Jei faile yra stulpelių pavadinimai, tai uždedame varnelę Failas su antrašte (b), pasirenkame patį failą (c) ir nurodome kokie tai duomenis iš galimų mygtukų (d), pvz.: pažymėta Prekės. Po šio mygtuko paspaudimo, Monet importuos sukurdama nurodytas prekių korteles, sukurs prekių likučio žurnalus ir užregistruos. Tokiu būdu sukeliami kiti failai.

Likučių įkėlimas per žurnalus

Likučių įkėlimą geriausia daryti buvusio mėnesio paskutinę dieną. Pavyzdžiui, jei norima naujoje sistemoje apskaitą pradėti vesti nuo gegužės 1 dienos, tai likučius sukelti rekomenduotina balandžio 30 dieną.

Likučius galima vesti per atitinkamo modulio specifinius žurnalus arba per bendrąjį žurnalą:

MENIU: DK/Įrašų vedimas/Įvesti bendrą operaciją

Užbalansinę sąskaitą naudoti kaip visų likučių įvedimo korespondentinę sąskaitą (pvz.: 7010 sąskaita). Jei likučiai suvesti korektiškai, tai šios sąskaitos likutis po visų registravimų bus nulinis.

Pagrindiniai likučiai yra šių tipų (modulių):

  • didžiosios knygos (DK) sąskaitų,
  • ilgalaikio turto, banko sąskaitų,
  • tiekėjų ir klientų
  • prekių (atsargų).

Į tas DK sąskaitas, į kurias tiesiogiai sumos nepatenka (pvz.: 2210 „Pirkėjų įsiskolinimas“,  į ją sumos patenka tik per klientus), likutis vedamas per atitinkamą modulį (nagrinėjamo pavyzdžio atveju pasirenkant atitinkamą klientą).

Tarkime, jog įmonė turi šiuos likučius. Kairė pusė atitinka didžiosios knygos sąskaitas, o dešinė – atitinkamo modulio analitines skleistines.

Panagrinėkime 412 sąskaitą. Šioje schemoje matyti, jog 412 sąskaitos likutis yra neigiamas. Šį likutį sudaro įsiskolinimai tiekėjams. Į MONET sistemą likučius reiktų ne tiesiogiai įrašyti į DK sąskaitą, o per atitinkamus tiekėjus (žiūr. pav. žemiau e punktas). Tuo tarpu yra keletas sąskaitų, į kurias registruojama tiesiogiai. Šiuo atveju tai 3110, 3410 ir 6121 sąskaitos (žiūr. pav. žemiau f punktas).

Likučių įvedimo žurnalai atrodys taip:

a)Ilgalaikis turtas

Čia svarbu įsivesti tų metų nusidėvėjimo sumą. Šiame pavyzdyje ilgalaikio turto MAZDA6 vertė metų pradžioje buvo 25000 Lt. Per 4 mėn. nudėvėta (amortizuota) suma 5000 Lt.

b) Prekės

c) Klientai

d) Banko sąskaitos

e)Tiekėjai

f)DK

Užregistravus likučius, reikia pasitikrinti užbalansinę sąskaitą. Kaip jau minėta, ji turi būti lygi nuliui:

Šios sąskaitos visas operacijas galima peržiūrėti pasinaudojus filtru: