Monet žinynas

Monet žinynas

Filtravimas

Skaitymo laikas, apytiksliai: 2 minutės 278 peržiūros (-ų)

Dideliose sąrašo tipo formose yra galimybė ieškoti įrašų. Tam naudojama erdvė viršutinėje formos dalyje po stulpelių pavadinimais:

Pilkos ir neaktyvios vietos atspindi stulpelius, pagal kuriuos filtruoti negalima.

Filtruojami duomenys būna šių tipų: tekstas, skaičius, data ar jų kombinacija.

Teksto filtravimas

Iškant teksto, dažniausiai žinoma dalis paieškos frazės. Tarkime ieškome operacijos, kurios tekste būtų tesktas mokestis ar mokesčiai. Tada patogiausia būtų įvesti tokį paieškos tekstą gale pridedant simbolį % ir paspausti mygtuką filtruoti arba stulpelio pavadinimą „Operacijos tekstas”:

Simbolis % reiškia, jog sistema ieškos bet kokio įrašo, kurio tekstas prasideda raidėmis mokes, kaip antai mokestis, mokesčiai, mokestį ir pan.

Jei norima ieškoti teskto, kuris nebūtinai prasideda raidėmis mokes, tada reiktų iš abiejų pusių pridėti ženklus %:

Tada bus ieškoma ne tik tokių, kaip mokestis, mokesčiai, mokestį, bet ir užmokestis, sumokėti mokestį ir pan.

Skaičių paieška

Iškant įrašų pagal skaičius, dažniausiai iškoma konkretaus skaičiaus, pvz. 100:

Aproboto intervalo, naudonat dvitaškį, pvz. tarp 13 ir 15:

Arba neapriboto intervalo, pvz. daugiau už 13:

Paieška pagal datą

Paieška pagal datą yra panaši į paiešką pagal skaičių. Keli pavyzdžiai:

Konkreti data:

Vėliau nei:

Intervale (įvedant 2023-09-18..2023-10-05):

Kombinuotoji paieška

Kombinuotoji paieška, tai paieška pagal kelis stulpelius. Šiuo atveju galioja „sąlyga ir”. Pavyzdžiui norime surasti operaciją, kurios data vėlesnė nei 2023-09-25 ir suma mažesnė nei -1000:

Sąrašai Atviras/Visi

Dauguma sąrašų turi viršutinėje dalyje pasirinkimų meniu Atidaryti ir Visi. Pagal nutylėjimą rodomi tik atviri įrašai, pvz.: tik dirbančių darbuotojų darbo sutartys, arba tik aktyvios banko sąskaitos: