Monet žinynas

Monet žinynas

Darbuotojų portalas

Skaitymo laikas, apytiksliai: 2 minutės 60 peržiūros (-ų)

Portalo naudojimas duomenų peržiūrai

Įjungus darbuotojo portalą įmonei, jos darbuotojai gali matyti tokią informaciją: 

 1. Atsiskaitymo lapeliai 
 1. Atostogų likutis bet kuriai pasirinktai datai 
 1. Esamos dienos tėvadienių likutis 
 1. Perspėjimas apie besibaigiančios medicininės pažymos galiojimą 

Portalo naudojimas prašymams pateikti

Įmonės, kurios naudojasi darbuotojų portalu prašymų teikimui gali: 

 1. Pateikti atostogų, nemokamų atostogų, tėvadienio prašymą nurodant vadovą ir (jei reikia) pavaduojantį asmenį. Susiję asmenys gaus laišką ir kartu pranešimą asmeniniame darbuotojo portale apie atėjusį prašymą ir galės jį patvirtinti ar atšaukti. Patvirtinus prašymą, jis pasižymi to žmogaus laiko apskaitos žiniaraštyje. 
 1. Pateikti komandiruotės prašymą vadovui ir atsakingam asmeniui nurodant šalį, koreguojantį koeficientą, laikotarpį. Patvirtinus prašymą, komandiruotė pasižymi laiko apskaitos žiniaraštyje, taip pat priskaitomi dienpinigiai. 
 1. Matyti visas prašymų būsenas. 

Svarbu

 1. Darbuotojų kortelėse turi būti nurodyti darbo el. pašto adresai, kad būtų gaunami pranešimai apie prašymus, bet tai nėra privaloma, visus prašymus galima stebėti ir pačiame portale. 
 1. Vaikai tėvadieniams apskaičiuoti, bei medicininės pažymos suvedami darbuotojo kortelėje. 
 1. Prašymų suvestinė yra: Darbuotojai > Ataskaitos > Prašymų suvestinė. 
 1. Užregistravus darbo užmokestį, prašymo atšaukti nebegalima. 
 1. Dienpinigių DK sąsaja imama iš Darbo užmokesčio nustatymų. Dienpinigiai automatiškai patenka į GPM312 deklaraciją. 
 1. Darbo užmokesčio atsiskaitymo lapelis atsiranda tik po užregistravimo.