Monet žinynas

Monet žinynas

Darbo užmokestis

Skaitymo laikas, apytiksliai: 7 minutės 76 peržiūros (-ų)

Darbuotojų darbo užmokestis gali būti dviejų tipų: 

Fiksuotas mėnesinis darbo užmokestis

Turintys fiksuotą mėnesinį darbo užmokestį, jį nurodo prie sutarties nustatymų „Mėnesinis DU“. Pagal valandas bus apskaičiuotas darbo užmokestis, jei nebuvo jokių nukrypimų nuo įprasto darbo rėžimo, tai toks darbo užmokestis ir bus. Esant nukrypimams, jis bus perskaičiuotas. 

Jei kartu įvedamas ir „Valandinis DU“ – pastarasis ignoruojamas. 

Valandinis darbo užmokestis

Įrašoma tik „Valandinis DU“, o „Mėnesinis DU“ paliekamas laukas tuščias (nulis). 

Priemoka už darbo rezultatus įeinanti į VDU nurodoma lauke „Priedas“. Priemoka neįeinanti į VDU nurodoma lauke „Premija“. 

Jei kitą mėn. nebereikia taikyti priedo ar premijos – po DU suskaičiavimo, šiuos duomenis reikia ištrinti iš darbo sutarties kortelės. 

Norint masiniu atnaujinti priedus, pajamas natūra ir kita informaciją, galima įkelti CSV failą per sutarčių langą: 

Pajamos natūra 

Pajamos natūra gali būti dviejų rūšių: 

 1. Mokesčiai išskaitomi iš darbo užmokesčio, tokiu atveju įvedama tik pajamų natūra vertė. 
 1. Mokesčius sumoka darbdavys, tokiu atveju įvedama neleidžiamų atskaitymų DK sąskaita. 

NPD 

NPD yra taikomas, kai pažymėta varnelė „Taikomas NPD“, arba įvestas fiksuotas NPD dydis turintiems mažesnį darbingumo laipsnį. 

Esant ligai, NPD nėra taikomas, nes Sodra priskaito pašalpą ir reiktų į tai atsižvelgti skaičiuojant NPD. Jei įmonė nori visais atvejais taikyti NPD, tai reikia pažymėti darbo užmokesčio nustatymuose „Taikomas NPD už ne pilną mėn.“. 

Keičiantis NPD sausio mėn., pagal darbo užmokesčio nustatymuose nurodytą MMA nusprendžiama NPD formulė, jei MMA nurodyta nauja, tai gruodžio DU taikomas naujas NPD, jei MMA nurodytas senas, taikomas senas NPD. Tai aktualu, kai įmonėse gruodžio DU išmokamas gruodį arba sausį. 

Darbo užmokesčio priskaičiavimas 

Pagal sukurtą laiko apskaitos žiniaraštį ir nurodymus sutarties kortelėje, yra apskaičiuojamas darbo užmokestis. Darbo užmokestis generuojamas vienai pasirinktai sutarčiai arba visoms toje įmonėje esančioms galiojančioms sutartims. 

Norint įvesti išmokėtą avansą, reikia pasirinkti tos sutarties priskaitymą ir įvesti požymį „AVAN“. 

Sugeneravus darbo užmokestį atsiranda keletas eilučių, kurios apima visą darbo užmokestį. 

Maksimalus įrašų skaičius: 

Mėnuo Sutarties nr. Suma Eilutės tipas Paaiškinimas 
Lapkritis D_003 196,74 ATOST Priskaitymai neįeinantys į VDU (atostoginiai, tėvadieniai ir pan.) 
Lapkritis D_003 175,00 PR Priskaitymai įeinantys į VDU (priedas, viršvalandžiai ir pan.) 
Lapkritis D_003 61,05 LIGA Ligos išmoka už pirmąsias dvi dienas 
Lapkritis D_003 100,00 PREMIJA Priemokos neįeinančios į VDU 
Lapkritis D_003 1 700,00 DU Faktinis darbo užmokestis už dirbtą įprastą laiką 
Lapkritis D_003 160,00 KDV To mėn. kalendorinių darbo valandų pagal grafiką 
Lapkritis D_003 20,00 KDD To mėn. kalendorinių darbo dienų pagal grafiką 
Lapkritis D_003 17,00 FDD Faktiškai dirbta darbo dienų 
Lapkritis D_003 140,00 FDV Faktiškai dirbta valandų 
Lapkritis D_003 77,66 NPD Pritaikytas NPD 
Lapkritis D_003 468,08 GPM Išskaitytas GPM 
Lapkritis D_003 533,64 SODR1 Išskaityta visa darbuotojo SODRA mokesčio dalis 
Lapkritis D_003 41,98 SODR2 Darbdavio SODRA dalis (įskaitant nuo natūros) 
Lapkritis D_003 71,15 SODR3 II pakopos sodros dalis esanti SODR1 skaičiuje 
Lapkritis D_003 200,00 NATURA Pajamos natūra 
Lapkritis D_003 1,00 NATURA_MOK 1 ßmoka darbdavys mokesčius, jei moka darbuotojas, šio įrašo nebūna 
Lapkritis D_003 40,00 NATURA_G Darbdavio kompensuojama GPM (daro įtaką NPD) 
Lapkritis D_003 45,00 NATURA_S Darbdavio kompensuojama SODRA darbuotojo dalis 
Lapkritis D_003 100,00 AVAN Einamąjį mėn. išmokėtas avansas 

Visų šių eilučių koreguoti nereikia ir negalima, vienintelis galimas veiksmas – avanso pridėjimas. Visos kitos eilutės generuojamos iš sutarties ir laiko apskaitos žiniaraščio duomenų. 

Norint pamatyti detaliai, kas įeina į suminius duomenis „ATOST“, „PR“, reikia tikrinti darbo užmokesčio priskaitymo detalizaciją, kuri matoma atsirinkus vieną darbo sutartį po priskaitymų lentele. 

Pirmoji detalizacijos lentelė yra VDU suskaičiavimo detalizacija: 

Čia galima pamatyti, kurie mėnesiai įeina į VDU, kurios sumos, kiek dienų ar valandų. Jei atleidžiamas paskutinę mėn. darbo dieną – ar įtraukiamas einamasis mėnuo. Jei keitėsi MMA ir sausį reikia skaičiuoti VDU, tikėtina, kad jis gali gautis mažesnis už naują MMA ir turi būti padidintas, kad tenkintų minimalų valandinį įkainį, visa tai matoma šioje detalizacijoje. 

Toliau esančiame medyje detalizuojami visi priskaitymai iki formulių lygių. 

Pateikimas gali atrodyti sudėtingas, bet toks medis yra patogiausias būdas pateikti visą skaičiavimo algoritmą. Matomi visi intervalai, dienos, valandos, sumos ir t.t. 

Pavyzdys: panagrinėkime apmokėjimą už ligą

Visos detalizacijos susideda iš 3 parametrų: 

Intervalas – už kurį laikotarpį taikoma formulė 

Reikšmė – apskaičiuotas dydis pagal formulę 

Išraiška – taikytina formulė. 

Jei formulėje yra naudojami kiti parametrai, po apačia yra pateikiamas gilesnis medžio lygis su to parametro apskaičiavimu. 

Čia matome, kad ligai apskaičiuoti reikia 3 parametrų: ligos dienų skaičiui, koeficientui ir VDU. Todėl yra dar 3 medžio šakos kiekvienam parametrui apskaičiuoti. 

Ligos dienos imamos iš laiko apskaitos žiniaraščio ir ši šaka užsibaigia reikšme „1“. 

Koeficientas imamas iš parametrų nustatymų: 

O VDDU apskaičiuojamas pagal formulę: 

Taip užtikrinant, kad VDU nebus mažesnis nei MMA. 

Galima tęsti detalizaciją iki skaitinių išraiškų. 

Visą darbo užmokesčio žiniaraštį galima pamatyti per ataskaitą: DarbuotojaiàAtaskaitosàDarbo užmokesčio žiniaraštis 

Darbo užmokesčio atsiskaitymo lapelius galima išsiųsti žmonėms į jų el. paštus nurodytus prie asmens kortelės „Asmeninis el. paštas“ per DarbuotojaiàFunkcijosàAtsiskaitymo lapelių siuntimas. 

Deklaravimas 

Darbuotojo priėmimo atleidimo deklaracijos pasiekiamos iš darbo sutarties kortelės. 

SAM, GPM313, GPM312, 12-SD pasiekiamos iš DarbuotojaiàFunkcijosàDeklaracijų generavimas. 

12-SD veikia dvejopai: 

 1. Galima pasirinkti mėnesį ir už jį deklaruoti nemokamas atostogas (intervalai bus tik to mėnesio) 
 1. Galima pasirinkti nedarbingumo įvedimo dieną ir tuomet į 12-SD įsitrauks pilni intervalai, kurie buvo įvesti tą dieną (gali būti ir keli žmonės ir per kelis mėnesius). 

2-SD galima išsitraukti darbo sutartyje, bet jei yra daug atleidimų tą dieną, per čia galima ištraukti sutrauktus atleidimus į vieną deklaraciją. 

Šioje formoje taip pat galima: 

 1. Importuoti sodros tarifus, kad atsinaujintų automatiškai darbo sutartys 
 1. Skaičiuoti atostoginių kaupinius ir juos registruoti 
 1. Pakeisti masiniu būdu fiksuotų NPD dydžius 
 1. Pakeisti masiniu būdu MMA. 
 1. Galima konvertuoti GPM312 į Excel‘į, tuomet jį pasikoreguoti, papildyti ir įkelti atgal ir taip gauti vėl GPM312 deklaraciją. 

Svarbu

 1. Nebegalima pergeneruoti darbo užmokesčio priskaitymo, jei jau jis yra užregistruotas. Norint tai padaryti, reikia ištrinti priskaitymo kvitą. 
 1. Nėra galimybės keisti darbo sutarties vidury mėnesio, reikia tai išskaičiuoti rankiniu būdu koreguojant per priedą to mėn. darbo užmokestį.