Monet žinynas

Monet žinynas

Darbo laiko pildymas / Darbo laiko žiniaraštis / Tabelis

Skaitymo laikas, apytiksliai: 4 minutės 130 peržiūros (-ų)

Darbo laiko priskaitymo žiniaraščio paruošimas 

Darbuotojų darbo laikas gali būti dviejų tipų: 

1) Darbuotojams nustatoma penkių darbo dienų savaitė su dviem poilsio dienomis. Įmonėse, kuriose dėl gamybos pobūdžio ar kitų sąlygų penkių darbo dienų savaitė neįmanoma, nustatoma šešių darbo dienų savaitė su viena poilsio diena. 

2) Suminė darbo laiko apskaita. 

Laiko pildymas dirbant pastoviu grafiku – nustatymai

Pasirenkame darbo sutartį:  

Priimant darbuotoją Darbo sutarties formoje užpildoma, koks yra nuolatinis darbuotojo grafikas. Jei jis dirba pilnu etatu, 5 dienas per savaitę, tai užpildoma pirm-penkt. 8 valandos, šešt., sekm. – 0. Pavyzdyje parodyta, kaip užpildyti, jei dirba visu etatu. 

Konkretaus mėnesio darbo tabelio valandų pildymas

Pildant konkretaus mėnesio valandas, jos bus užpildomos pagal šį grafiką ir beliks nurodyti nukrypimus nuo įprasto darbo ritmo. 

Paspaudus „Užpildyti“, bus sukurtas žiniaraštis pagal darbuotojų kortelėse nurodytas valandas norint užpildyti:

 • konkrečiam darbuotojui, prieš spaudžiant „Užpildyti“, reikia įrašyti į Sutartis lauką pasirinktą darbo sutartį.
 • Visiems darbuotojams Sutartis lauką palikite tuščią

Jei nebuvo jokių nukrypimų nuo įprasto darbo rėžimo, tai šiuo žingsniu ir baigiamas pildyti žiniaraštis.  

Darbo tabelio redagavimas

Esant nukrypimams jie gali būti dviejų rūšių: intervaliniai (atostogos, liga ir pan.) ir valandiniai (viršvalandžiai, darbas naktį ir pan.). 

 1. Intervalinio požymio įvedimui spaudžiam „Įvesti požymius intervalais“. Pavyzdžiui 

darbuotojas atostogavo. Įvedame nuo, iki, pasirenkame darbuotoją, požymį „A“. Komandiruočių atveju požymis atsiranda trečioje eilutėje be valandų. 

Jei darbuotojas buvo neapmokamose atostogose viskas tas pats kaip atostogų atveju, tik lauke „Požymis“ nurodoma N – neapmokamas nedarbingumas ir galima gauti užpildytą 12-SD deklaraciją per Darbuotojai > Funkcijos > Deklaracijų generavimas.  

 1. Valandinių įvykių įvedimui reikia atsidaryti to žmogaus žiniaraštį ir įvesti valandų kiekį bei požymį (ar pakeisti esamą požymį). Vedant valandų kiekį minutėmis reikia nurodyti kokią procentinę dalį tai sudaro valandos 10:30 -> 10,50 val. Yra galimybė vienai dienai įvesti 3 tipų valandas.

Laiko pildymas dirbant slenkančiu grafiku

Sutarties informacijos formoje reikia užpildyti nuo pirm. iki penkt. 8val., taip nurodant, kad žmogus dirba visu etatu (ar proporcingai mažiau, ar daugiau). Pagal šias valandas bus apskaičiuojami atostoginiai, ligos pašalpa, viršvalandžiai ir pan. Tačiau pildant konkretaus mėnesio darbo valandas, teks kiekvienai dienai įvesti valandas rankiniu būdu arba importuoti valandas spaudžiant nuorodą „Importuoti dienomis“. 

Šis importas leidžia patogiai sukelti vieno žmogaus ar visos įmonės laiko apskaitą.  

Taip pat galima importuoti komandiruotes per atskirą nuorodą nurodant tekstą apie komandiruotės tikslą ar šalį. 

Darbo laiko apskaitos žiniaraštis pasiekiamas per: 

DarbuotojaiàAtaskaitosàDarbo laiko žiniaraštis 

Svarbu 

 1. Valandiniu įkainiu dirbantiems žmonėms prieš šventinę dieną esanti darbo diena trumpinama viena valanda, kad ši valanda apsimokestintų, yra naudojamas požymis 1 TR, kuris atsiranda automatiškai generuojant tabelį. 
 1. Galima pildyti nukrypimus daugiau nei už vieną mėnesį, pavyzdžiui, vaiko priežiūros atostogas galima užpildyti iškart už metus ar du. 
 1. Atostogos, neapmokamos atostogos, komandiruotės, tėvadieniai gali būti pildomi per mano.monet.lt portalą. Komandiruočių atveju yra suskaičiuojami ir užregistruojami dienpinigiai. 
 1. Esant sumininkų neišdirbiui (dirbta mažiau valandų nei nustatyta per periodą) ar virškrūviui (išdirbta daugiau nei nustatyta per periodą) nereikia nieko keisti tabelyje, programa pati apskaičiuos valandų kiekį ir atitinkamą apmokėjimą. 
 1. Ligos koeficientas koreguojamas per Nustatymai > Darbuotojai > Darbo užmokesčio nustatymai ties „L“ raide įvedant norimą koeficiento dalį. 
 1. Tėvadieniai dieniniai žymimi „M“, o valandiniai „M_V“. 
 1. Netraukiama į atostogų kaupimą tik „NA“ pažymėtos atostogos, kitos – kūrybinės, neatvykimai administracijai leidus – traukiama. 
 1. Užregistravus darbo užmokestį, to mėn. tabelis tampa nebeaktyvus ir neredaguotinas. Norint jį taisyti, reikia ištrinti darbo užmokesčio registravimo kvitą.