Monet žinynas

Monet žinynas

Darbo užmokestis

Skaitymo laikas, apytiksliai: 1minutė 338 peržiūros (-ų)

Darbo užmokesčio modulis apima ne tik darbo, bet ir kitus GPM objektus. Modelis yra labai paprastas, kad apimtų 90% reikalingų atvejų. Pirmiausia sukuriamas asmuo (darbuotojai, akcininkai, nuomotojai ir kiti asmenys susiję su GPM). Tuomet apsirašoma sutartis. Jei tai darbo sutartis – kas mėn. generuojamas darbo laiko apskaitos žiniaraštis, bei darbo užmokesčio priskaitymo žiniaraštis. Jei tai kito tipo GPM sutartis – atliekamas tik priskaitymas.