Monet žinynas

Monet žinynas

Banko sąskaitų valiutos kurso įtaka

Skaitymo laikas, apytiksliai: 1minutė 93 peržiūros (-ų)

Banko ar kasos valiutos kurso pasikeitimo įtaka tiesiogiai (kaip kad gali būti su tiekėjais ar klientais) Monet neskaičiuojama. Tą reikia daryti per DK funkciją.
Dėmesio: įvedant rankiniu būdu valiutos kurso pasikeitimo įtaką per banko sąskaitą, nesutaps balansinės DK sąskaitos suma su banko išrašo ataskaitos suma.

Prieš atliekant valiutos kurso pasikeitimo įtakos vertinimą, reikia įsitikinti, jog sumos valiuta yra suderintos su banko išrašu. Tada banko sąskaitų likučio ataskaitoje matosi likutis atitinkamos dienos kursu:

Šis likutis, jei nėra perskaičiuota valiutos įtaka per DK tai dienai, nesutaps su atitinkamos dienos likučiu DK sąskaitoje:

Po valiutos kurso pasikeitimo įtakos įvertinimo, minėtų ataskaitų sumos turi sutapti (perskaičiavimo dienai).

Dėmesio: sumos gali nesutapti, jei dalis operacijų yra įvesta ne per banko sąskaitą, o tiesiai į DK (tos banko sąskaitos).