Monet žinynas

Monet žinynas

Banko operacijų eksportas

Skaitymo laikas, apytiksliai: 2 minutės 281 peržiūros (-ų)

Kaip ir importo atveju, eksportas gali būti dviejų rūšių:

  • Automatinis,
  • Rankinis.

Automatinis eksportas

Automatinis eksportas vykdomas filtruojant tiekėjų operacijas. Atsidaromas konkretaus tiekėjo kortelė ir spaudžiame Operacijos arba iškart einame į visų tiekėjų operacijas ir pasirenkame rodyti tik Atviras:

Norint perduoti mokėjimo informaciją į banką spaudžiame prie operacijos € ikoną. Sėkmingai įvykdžius perdavimą, Monet pateiks informacinį pranešimą, o patį mokėjimo procesą galima užbaigti prisijungus banke:

Paspaudus nuorodą, bankas parodys visus perkeltus mokėjimo ruošinius:

Rankinis eksportas

Eksporto tikslas – parengti mokėjimų ruošinius Monet sistemoje, kuriuos vėliau galima būtų patvirtinti banke.

Visas procesas susideda iš šių žingsnių:

  1. Įsitikinti, kad visiems tiekėjams suvestos banko sąskaitos;
  2. Suformuoti mokėjimų eilutes;
  3. Eksportuoti failą iš Monet;
  4. Importuoti failą į banką.

Pirmas žingsnis, tai banko sąskaitų nurodymas visiems tiekėjams, kuriems ruošiamės daryti pavedimus iš Monet. Pasirenkam atitinkamą tiekėją

ir spaudžiame nuorodą Tiekėjo banko sąskaitos“.

Atsidariusioje formoje sukuriam banko sąskaitą(as). Tada grįžtame į tiekėjo kortelę ir nurodome pagrindinę banko sąskaitą, į kurią darysime pavedimus:

Antras žingsnis, tai mokėjimo eilučių kūrimas. Renkamės Meniu/Didžioji knyga/Įvesti bendrą operaciją.

Čia sukuriame mokėjimo eilutes kiekvienoje nurodydami tiekėjus, sumas ir tekstą. Žurnalą išsaugome. Baigę spaudžiame Importuoti/eksportuoti:

Tokiu būdu pradedame trečiąjį žingsnį – banko operacijų eksporto failo formavimą. Atsidariusiame lange pasirenkami papildomi nustatymai ir ar mokėjimas yra tarptautinis:

  • „Grupinis” varnelė – jei norima sutraukti operacijas į bendras sumas pagal tiekėjus.
  • „Perduoti tiesiai” varnelė – jei yra paruoštas banko gateway, galima exportuoti tiesiai į banką ne generuojant failiuko.
  • XML eksportas – sugeneruoja XML failiuką skirtą importuoti į banką jeigu operacijos vykdomos tarp SEPA šalių
  • Tarptautinis XML eksportas – naudoti jei operacijos yra ne su SEPA šalimis – sugeneruoja XML failiuką skirtą tarptautiniams mokėjimams. 

Sistema pasiūlys išsaugoti suformuotą failą.

Ketvirtame žingsnyje jungiamės prie banko ir importuojame išsaugotą failą:

Importas banke parodo ar nėra klaidų, o tolimesnė eiga vykdoma pagal banko procedūras.